PDA

View Full Version : Bộ sưu tập Windows XPjiasheng2717
02-05-2010, 04:46 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:WDr4JZmzz1T3-M::us.media.thongtincongnghe.com/upload/large/logos/microsoft-windows-xp.png&t=1&h=192&w=263&usg=__XAGMgCntFmyWU0LflBgLn0sT0Xw= (http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:WDr4JZmzz1T3-M::us.media.thongtincongnghe.com/upload/large/logos/microsoft-windows-xp.png&t=1&h=192&w=263&usg=__XAGMgCntFmyWU0LflBgLn0sT0Xw=)Code: Pass unrar : softvnn.com | check win qua mã SHA1 nếu muốn chắc từ microsoft như link MF ngày trước mình cung cấp
Bán Key Windows, office, key kis các loai
http://opi.yahoo.com/online?u=nhomai20_11&m=g&t=14&l=us (ymsgr:sendIM?nhomai20_11) OR http://opi.yahoo.com/online?u=epioxi&m=g&t=14&l=us (ymsgr:sendim?epioxi)

Windows XP Service Pack 3 (x86) - CD (English)

File Name: en_windows_xp_service_pack_3_x86_cd_x14-60489.iso
Date Published (UTC): 6/30/2008 7:08:44 AM Last Updated (UTC): 7/3/2008 6:48:06 PM
SHA1: 8FA76CCEA145D050FC6A506FFBDEDFE53282E5B4 ISO/CRC: N/A
Available to Levels: TechNet Plus SA Media; TechNet Plus (Retail); TechNet Direct (Retail); TechNet Plus (VL); TechNet Plus Direct (VL); TechNet Cert Partner; TechNet Gold Cert Partner; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail);

Code: http://hotfile.com/dl/39025599/a6a2282/en_windows_xp_service_pack_3_x86_cd_x14-60489.iso.001.html
http://hotfile.com/dl/39025598/3efb349/en_windows_xp_service_pack_3_x86_cd_x14-60489.iso.002.html
http://hotfile.com/dl/39025680/ac1fd8d/en_windows_xp_service_pack_3_x86_cd_x14-60489.iso.003.html
http://hotfile.com/dl/39025689/55a2d91/en_windows_xp_service_pack_3_x86_cd_x14-60489.iso.004.html
http://hotfile.com/dl/39025782/15c4ded/en_windows_xp_service_pack_3_x86_cd_x14-60489.iso.005.html


Windows XP Home K with Service Pack 3 (x86) - CD (English)

File Name: en_windows_xp_home_k_with_service_pack_3_x86_cd_x1 4-92386.iso
Date Published (UTC): 5/1/2008 10http://igame.vn/f/images/smilies/BBP_smilies/21.gif19 PM Last Updated (UTC): 5/2/2008 1:00:00 PM
SHA1: E1B2D865155E1D2FADE155060F55802CA351A8D6 ISO/CRC: N/A
Available to Levels: TechNet Plus SA Media; TechNet Plus (Retail); TechNet Direct (Retail); TechNet Plus (VL); TechNet Plus Direct (VL); TechNet Cert Partner; TechNet Gold Cert Partner; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail);
Code: http://hotfile.com/dl/39025795/57af5e0/en_windows_xp_home_k_with_service_pack_3_x86_cd_x1 4-92386.rar.001.html
http://hotfile.com/dl/39025845/e54d209/en_windows_xp_home_k_with_service_pack_3_x86_cd_x1 4-92386.rar.002.html
http://hotfile.com/dl/39025907/d328512/en_windows_xp_home_k_with_service_pack_3_x86_cd_x1 4-92386.rar.003.html
http://hotfile.com/dl/39025948/97fdc41/en_windows_xp_home_k_with_service_pack_3_x86_cd_x1 4-92386.rar.004.html
http://hotfile.com/dl/39026044/e8e08f6/en_windows_xp_home_k_with_service_pack_3_x86_cd_x1 4-92386.rar.005.html
http://hotfile.com/dl/39026096/be461ed/en_windows_xp_home_k_with_service_pack_3_x86_cd_x1 4-92386.rar.006.html
Windows XP Home KN with Service Pack 3 (x86) - CD (English)

File Name: en_windows_xp_home_kn_with_service_pack_3_x86_cd_x 14-92388.iso
Date Published (UTC): 5/1/2008 10http://igame.vn/f/images/smilies/BBP_smilies/21.gif19 PM Last Updated (UTC): 5/2/2008 1:00:00 PM
SHA1: 09753CD81110D41207B41F9F238AFAC25A1B5138 ISO/CRC: N/A
Available to Levels: TechNet Plus SA Media; TechNet Plus (Retail); TechNet Direct (Retail); TechNet Plus (VL); TechNet Plus Direct (VL); TechNet Cert Partner; TechNet Gold Cert Partner; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail);
Code: http://hotfile.com/dl/39026117/6f73cdb/en_windows_xp_home_kn_with_service_pack_3_x86_cd_x 14-92388.rar.001.html
http://hotfile.com/dl/39026183/3803cc3/en_windows_xp_home_kn_with_service_pack_3_x86_cd_x 14-92388.rar.002.html
http://hotfile.com/dl/39026230/43914b7/en_windows_xp_home_kn_with_service_pack_3_x86_cd_x 14-92388.rar.003.html
http://hotfile.com/dl/39026315/15639d4/en_windows_xp_home_kn_with_service_pack_3_x86_cd_x 14-92388.rar.004.html
http://hotfile.com/dl/39026362/5dfbcdb/en_windows_xp_home_kn_with_service_pack_3_x86_cd_x 14-92388.rar.005.html Windows XP Home with Service Pack 3 (x86) - CD (English)

File Name: en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.iso
Date Published (UTC): 5/1/2008 10:34:35 PM Last Updated (UTC): 5/2/2008 1:00:00 PM
SHA1: 5A6B959AD24D15DC7EBD85E501B83D105D1B37C6 ISO/CRC: N/A
Available to Levels: TechNet Plus SA Media; TechNet Plus (Retail); TechNet Direct (Retail); TechNet Plus (VL); TechNet Plus Direct (VL); TechNet Cert Partner; TechNet Gold Cert Partner; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail);
Code: http://hotfile.com/dl/39033164/2b07d60/en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.rar.001.html
http://hotfile.com/dl/39033165/60c2e1b/en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.rar.002.html
http://hotfile.com/dl/39033245/8652d64/en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.rar.003.html
http://hotfile.com/dl/39033267/3d63df6/en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.rar.004.html
http://hotfile.com/dl/39033315/3d5dc76/en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.rar.005.html
http://hotfile.com/dl/39033333/443dd77/en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.rar.006.html Windows XP Home KN with Service Pack 3 (x86) - CD (English)

File Name: en_windows_xp_home_kn_with_service_pack_3_x86_cd_x 14-92388.iso
Date Published (UTC): 5/1/2008 10http://igame.vn/f/images/smilies/BBP_smilies/21.gif19 PM Last Updated (UTC): 5/2/2008 1:00:00 PM
SHA1: 09753CD81110D41207B41F9F238AFAC25A1B5138 ISO/CRC: N/A
Available to Levels: TechNet Plus SA Media; TechNet Plus (Retail); TechNet Direct (Retail); TechNet Plus (VL); TechNet Plus Direct (VL); TechNet Cert Partner; TechNet Gold Cert Partner; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail);
Code: http://hotfile.com/dl/39033350/6426ac4/en_windows_xp_home_kn_with_service_pack_3_x86_cd_x 14-92388.rar.001.html
http://hotfile.com/dl/39033393/1319e94/en_windows_xp_home_kn_with_service_pack_3_x86_cd_x 14-92388.rar.002.html
http://hotfile.com/dl/39033431/4556807/en_windows_xp_home_kn_with_service_pack_3_x86_cd_x 14-92388.rar.003.html
http://hotfile.com/dl/39033486/fa3eb5d/en_windows_xp_home_kn_with_service_pack_3_x86_cd_x 14-92388.rar.004.html
http://hotfile.com/dl/39033512/9ade420/en_windows_xp_home_kn_with_service_pack_3_x86_cd_x 14-92388.rar.005.html Windows XP Home N with Service Pack 3 (x86) - CD (English)

File Name: en_windows_xp_home_n_with_service_pack_3_x86_cd_x1 4-92393.iso
Date Published (UTC): 5/1/2008 10:44:58 PM Last Updated (UTC): 5/2/2008 1:00:00 PM
SHA1: F43B5BAD8DB60A25BB696183153EF856AF839573 ISO/CRC: N/A
Available to Levels: TechNet Plus SA Media; TechNet Plus (Retail); TechNet Direct (Retail); TechNet Plus (VL); TechNet Plus Direct (VL); TechNet Cert Partner; TechNet Gold Cert Partner; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail);
Code: http://hotfile.com/dl/39056544/d0b1810/en_windows_xp_home_n_with_service_pack_3_x86_cd_x1 4-92393.rar.001.html
http://hotfile.com/dl/39056545/a050e62/en_windows_xp_home_n_with_service_pack_3_x86_cd_x1 4-92393.rar.002.html
http://hotfile.com/dl/39056646/16014da/en_windows_xp_home_n_with_service_pack_3_x86_cd_x1 4-92393.rar.003.html
http://hotfile.com/dl/39056648/62c7279/en_windows_xp_home_n_with_service_pack_3_x86_cd_x1 4-92393.rar.004.html
http://hotfile.com/dl/39056730/42a8604/en_windows_xp_home_n_with_service_pack_3_x86_cd_x1 4-92393.rar.005.html

Windows XP Professional K with Service Pack 3 (x86) - CD (English)

File Name: en_windows_xp_professional_k_with_service_pack_3_x 86_cd_x14-92430.iso
Date Published (UTC): 5/1/2008 11:20:54 PM Last Updated (UTC): 5/2/2008 1:00:00 PM
SHA1: 8D94E2F006DE74DEFBFC363FB6AAA58AF7A1B9A4 ISO/CRC: N/A
Available to Levels: TechNet Plus SA Media; TechNet Plus (Retail); TechNet Direct (Retail); TechNet Plus (VL); TechNet Plus Direct (VL); TechNet Cert Partner; TechNet Gold Cert Partner; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail);

Code: http://hotfile.com/dl/39056742/a26a8fe/en_windows_xp_professional_k_with_service_pack_3_x 86_cd_x14-92430.rar.001.html
http://hotfile.com/dl/39056799/4af3375/en_windows_xp_professional_k_with_service_pack_3_x 86_cd_x14-92430.rar.002.html
http://hotfile.com/dl/39056820/85a1844/en_windows_xp_professional_k_with_service_pack_3_x 86_cd_x14-92430.rar.003.html
http://hotfile.com/dl/39056877/a94e651/en_windows_xp_professional_k_with_service_pack_3_x 86_cd_x14-92430.rar.004.html
http://hotfile.com/dl/39056904/772b2c0/en_windows_xp_professional_k_with_service_pack_3_x 86_cd_x14-92430.rar.005.html
http://hotfile.com/dl/39056946/ec39ec4/en_windows_xp_professional_k_with_service_pack_3_x 86_cd_x14-92430.rar.006.html
Windows XP Professional KN with Service Pack 3 (x86) - CD (English)

File Name: en_windows_xp_professional_kn_with_service_pack_3_ x86_cd_x14-92432.iso
Date Published (UTC): 5/1/2008 11:20:54 PM Last Updated (UTC): 5/2/2008 1:00:00 PM
SHA1: 29AAFDD5ABD8CC48EB43D262797D80676E4993FB ISO/CRC: N/A
Available to Levels: TechNet Plus SA Media; TechNet Plus (Retail); TechNet Direct (Retail); TechNet Plus (VL); TechNet Plus Direct (VL); TechNet Cert Partner; TechNet Gold Cert Partner; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail);

Code: http://hotfile.com/dl/39056973/b58fcec/en_windows_xp_professional_kn_with_service_pack_3_ x86_cd_x14-92432.rar.001.html
http://hotfile.com/dl/39057018/c277c6b/en_windows_xp_professional_kn_with_service_pack_3_ x86_cd_x14-92432.rar.002.html
http://hotfile.com/dl/39057060/309b557/en_windows_xp_professional_kn_with_service_pack_3_ x86_cd_x14-92432.rar.003.html
http://hotfile.com/dl/39057138/69342fe/en_windows_xp_professional_kn_with_service_pack_3_ x86_cd_x14-92432.rar.004.html
http://hotfile.com/dl/39057191/97604bf/en_windows_xp_professional_kn_with_service_pack_3_ x86_cd_x14-92432.rar.005.html
http://hotfile.com/dl/39057250/c476ee0/en_windows_xp_professional_kn_with_service_pack_3_ x86_cd_x14-92432.rar.006.html
Windows XP Professional N with Service Pack 3 (x86) - CD (English)

File Name: en_windows_xp_professional_n_with_service_pack_3_x 86_cd_x14-92445.iso
Date Published (UTC): 5/1/2008 11:28:14 PM Last Updated (UTC): 5/2/2008 1:00:00 PM
SHA1: 569B84652FD1B43505D9A8EFE8667E456816880C ISO/CRC: N/A
Available to Levels: TechNet Plus SA Media; TechNet Plus (Retail); TechNet Direct (Retail); TechNet Plus (VL); TechNet Plus Direct (VL); TechNet Cert Partner; TechNet Gold Cert Partner; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail);

Code: http://hotfile.com/dl/39072266/207b872/en_windows_xp_professional_n_with_service_pack_3_x 86_cd_x14-92445.rar.001.html
http://hotfile.com/dl/39072304/5e879fe/en_windows_xp_professional_n_with_service_pack_3_x 86_cd_x14-92445.rar.002.html
http://hotfile.com/dl/39072350/4a70309/en_windows_xp_professional_n_with_service_pack_3_x 86_cd_x14-92445.rar.003.html
http://hotfile.com/dl/39072387/c5ea466/en_windows_xp_professional_n_with_service_pack_3_x 86_cd_x14-92445.rar.004.html
http://hotfile.com/dl/39072430/6bd5762/en_windows_xp_professional_n_with_service_pack_3_x 86_cd_x14-92445.rar.005.html
http://hotfile.com/dl/39072475/92b67ad/en_windows_xp_professional_n_with_service_pack_3_x 86_cd_x14-92445.rar.006.html

Windows XP Professional with Service Pack 3 (x86) - CD (English)

File Name: en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_x14-80428.iso
Date Published (UTC): 5/1/2008 11:01:59 PM Last Updated (UTC): 5/2/2008 1:00:00 PM
SHA1: 1C735B38931BF57FB14EBD9A9BA253CEB443D459 ISO/CRC: N/A
Available to Levels: TechNet Plus SA Media; TechNet Plus (Retail); TechNet Direct (Retail); TechNet Plus (VL); TechNet Plus Direct (VL); TechNet Cert Partner; TechNet Gold Cert Partner; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail);

Code: http://hotfile.com/dl/39072004/a313ceb/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_x14-80428.rar.001.html
http://hotfile.com/dl/39072005/6bf7b29/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_x14-80428.rar.002.html
http://hotfile.com/dl/39072100/a461697/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_x14-80428.rar.003.html
http://hotfile.com/dl/39072120/ad71b53/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_x14-80428.rar.004.html
http://hotfile.com/dl/39072216/bcf3609/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_x14-80428.rar.005.html
http://hotfile.com/dl/39072231/abe41c4/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_x14-80428.rar.006.html
Windows XP Home Edition N (English)

File Name: en_win_xp_home_ed_n.iso
Date Published (UTC): 6/29/2005 11:27:00 PM Last Updated (UTC): 6/5/2006 10:56:37 PM
SHA1: 896545390B82C26DDEE61059AAF31D66AAD8FB88 ISO/CRC: N/A
Available to Levels: TechNet Plus SA Media; TechNet Plus (Retail); TechNet Direct (Retail); TechNet Plus (VL); TechNet Plus Direct (VL); TechNet Cert Partner; TechNet Gold Cert Partner; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail);

Code: http://hotfile.com/dl/39084549/b04bc75/en_win_xp_home_ed_n.rar.001.html
http://hotfile.com/dl/39084550/c75fe08/en_win_xp_home_ed_n.rar.002.html
http://hotfile.com/dl/39084646/4a78f19/en_win_xp_home_ed_n.rar.003.html
http://hotfile.com/dl/39084654/3624866/en_win_xp_home_ed_n.rar.004.html
http://hotfile.com/dl/39084735/479b6e3/en_win_xp_home_ed_n.rar.005.html
http://hotfile.com/dl/39084737/9ea8ab2/en_win_xp_home_ed_n.rar.006.html
Windows XP Professional N (English)

File Name: en_win_xp_pro_n.iso
Date Published (UTC): 6/30/2005 12:03:00 AM Last Updated (UTC): 6/8/2006 6:10:23 PM
SHA1: E8DB1D5B7FEBB7290872218A1AC8A8F353F94FBA ISO/CRC: N/A
Available to Levels: TechNet Plus SA Media; TechNet Plus (Retail); TechNet Direct (Retail); TechNet Plus (VL); TechNet Plus Direct (VL); TechNet Cert Partner; TechNet Gold Cert Partner; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail);

Code: http://hotfile.com/dl/39084748/96f56b3/en_win_xp_pro_n.rar.001.html
http://hotfile.com/dl/39084834/f559294/en_win_xp_pro_n.rar.002.html
http://hotfile.com/dl/39084835/9db8941/en_win_xp_pro_n.rar.003.html
http://hotfile.com/dl/39084941/62050f1/en_win_xp_pro_n.rar.004.html
http://hotfile.com/dl/39084951/a0f98c1/en_win_xp_pro_n.rar.005.html
http://hotfile.com/dl/39085077/ec5cb8a/en_win_xp_pro_n.rar.006.html
Windows XP Professional x64 Edition (English)

File Name: en_windows_xp_professional_x64.iso
Date Published (UTC): 3/29/2005 9:13:00 PM Last Updated (UTC): 7/29/2006 12:15:03 AM
SHA1: 8E914F652DFF0AA8FD16F41B583817C7E107BBA5 ISO/CRC: N/A
Available to Levels: TechNet Plus SA Media; TechNet Plus (Retail); TechNet Direct (Retail); TechNet Plus (VL); TechNet Plus Direct (VL); TechNet Cert Partner; TechNet Gold Cert Partner; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail);

Code: http://hotfile.com/dl/39091083/b0b8c2c/en_windows_xp_professional_x64_chk.rar.001.html
http://hotfile.com/dl/39091084/edbeacd/en_windows_xp_professional_x64_chk.rar.002.html
http://hotfile.com/dl/39091160/4460e5b/en_windows_xp_professional_x64_chk.rar.003.html
http://hotfile.com/dl/39091184/8cac054/en_windows_xp_professional_x64_chk.rar.004.html
http://hotfile.com/dl/39091240/7abead0/en_windows_xp_professional_x64_chk.rar.005.html
http://hotfile.com/dl/39091255/be81f9f/en_windows_xp_professional_x64_chk.rar.006.html
Windows XP Home Edition with Service Pack 2 (English)

File Name: en_winxp_home_with_sp2.iso
Date Published (UTC): 12/17/2004 8:52:00 PM Last Updated (UTC): 6/8/2006 10:23:48 PM
SHA1: 2306B5BE4A068A5651B5D6C667D8149C8A6C4FE4 ISO/CRC: N/A
Available to Levels: TechNet Plus SA Media; TechNet Plus (Retail); TechNet Direct (Retail); TechNet Plus (VL); TechNet Plus Direct (VL); TechNet Cert Partner; TechNet Gold Cert Partner; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail);

Code: http://hotfile.com/dl/39094893/75d1637/en_winxp_home_with_sp2.rar.001.html
http://hotfile.com/dl/39094894/eed024d/en_winxp_home_with_sp2.rar.002.html
http://hotfile.com/dl/39095003/10ca955/en_winxp_home_with_sp2.rar.003.html
http://hotfile.com/dl/39095027/72da9ac/en_winxp_home_with_sp2.rar.004.html
http://hotfile.com/dl/39095080/9fac509/en_winxp_home_with_sp2.rar.005.html
http://hotfile.com/dl/39095099/6889dbd/en_winxp_home_with_sp2.rar.006.htm
Windows XP Professional with Service Pack 2 (English)

File Name: en_winxp_pro_with_sp2.iso
Date Published (UTC): 8/11/2004 8:42:00 PM Last Updated (UTC): 10/16/2008 10:09:57 AM
SHA1: 7CD7058DBBFAB108316B20FE4CEF989ABEBF211F ISO/CRC: N/A
Available to Levels: TechNet Plus SA Media; TechNet Plus (Retail); TechNet Direct (Retail); TechNet Plus (VL); TechNet Plus Direct (VL); TechNet Cert Partner; TechNet Gold Cert Partner; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail);

Code: http://hotfile.com/dl/39095103/82d0bbf/en_winxp_pro_with_sp2.rar.001.html
http://hotfile.com/dl/39095163/67af2c1/en_winxp_pro_with_sp2.rar.002.html
http://hotfile.com/dl/39095176/b23cbcb/en_winxp_pro_with_sp2.rar.003.html
http://hotfile.com/dl/39095239/f9270df/en_winxp_pro_with_sp2.rar.004.html
http://hotfile.com/dl/39095256/5f478b4/en_winxp_pro_with_sp2.rar.005.html
http://hotfile.com/dl/39095327/48c8a66/en_winxp_pro_with_sp2.rar.006.html