PDA

View Full Version : CD Bảo mật và khôi phục dữ liệu [SSDG]Wiliam_Ken
12-09-2009, 09:47 AM
E_BOOK gồm các chương sau :

chương 1: Tổng quan về bảo mật máy tinh
chương 2 : Bảo vệ windows
chương 3: bảo mật thư mục và tập tin với Hide folder XP
chương 4:lướt web an toàn
chương 5: bảo mật internet
chương 6:tổng quan về virus và cách phòng chống
chương 7 : hướng dẫn cài đặt và sử dụng các chương trình diệt virus,spyware
chương 8:sao lưu dữ liệu với công cụ Backup của windows
chương 9: sao lưu dữ liệu với phần mềm Cobian Backup
chương 10:mã hóa dữ liệu trong windows
chương 11: mật khẩu và tính riêng tư
chương 12 :khôi phục mật khẩu
chương 13: tổng quan về dữ liệu và phục hồi dữ liệu
chương 14 : phục hồi dữ liệu
chương 15: hướng dẫn sử dụng chương trình DEEP FREEZE

CODE(Mã)
http://www.mediafire.com/?d3kk5qrp0bm
http://www.mediafire.com/?59ncgzgvvgz
http://www.mediafire.com/?7bw7jda1m0j
http://www.mediafire.com/?e22enzpsnqn
http://www.mediafire.com/?em2tzngx7xb
http://www.mediafire.com/?9djtzhevtbd