PDA

View Full Version : Sự kiện tháng 5 của Sweet8xAlone
06-05-2010, 08:52 AM
Chào mừng tháng 5 với sự kiện nổi bật tại Sweet8x diễn ra từ ngày 05/05/2010 đến ngày 15/05/2010


http://sweet8x.com/4rum/images/icons/mark1.gif (http://sweet8x.com/4rum/images/icons/mark1.gif) http://sweet8x.com/4rum/images/icons/mark1.gif (http://sweet8x.com/4rum/images/icons/mark1.gif) http://sweet8x.com/4rum/images/icons/mark1.gif (http://sweet8x.com/4rum/images/icons/mark1.gif) http://sweet8x.com/4rum/images/icons/mark1.gif (http://sweet8x.com/4rum/images/icons/mark1.gif) http://sweet8x.com/4rum/images/icons/mark1.gif (http://sweet8x.com/4rum/images/icons/mark1.gif) http://sweet8x.com/4rum/images/icons/mark1.gif (http://sweet8x.com/4rum/images/icons/mark1.gif)http://sweet8x.com/4rum/images/icons/subforum_new.gif (http://sweet8x.com/4rum/images/icons/subforum_new.gif) Thời gian :
Từ ngày 05/05/2010 đến hết ngày 15/05/2010


http://sweet8x.com/4rum/images/icons/subforum_new.gif (http://sweet8x.com/4rum/images/icons/subforum_new.gif) Nội dung:
Share host cho 5 thành viên post bài tích cực nhất trong thời gian diễn ra Events


http://sweet8x.com/4rum/images/icons/subforum_new.gif (http://sweet8x.com/4rum/images/icons/subforum_new.gif) Điều kiện :
Tất cả các thành viên trong 4rum
Không chấp nhận những bài spam, bài viết sai qui định của diễn đàn http://sweet8x.com