PDA

View Full Version : truyện tranh cực hài đã có đến tập 7thanggu1984
10-05-2010, 10:53 PM
Tập 1
Phần 1
Click view
http://preview.shareapic.net/preview7/022385254.jpg (http://www.shareapic.net/View-22385254-Olongvien-Tap1-p1.html)
Phần 2
Click view
http://preview.shareapic.net/preview7/022385432.jpg (http://www.shareapic.net/View-22385432-Olongvien-Tap1-p2.html)
Phần 3
Click view
http://preview.shareapic.net/preview7/022385620.jpg (http://www.shareapic.net/View-22385620-Olongvien-Tap1-p3.html)

Tập 2
Phần 1
Click view
http://preview.shareapic.net/preview7/022385834.jpg (http://www.shareapic.net/View-22385834-Olongvien-Tap2-p1.html)
Phần 2
Click view
http://preview.shareapic.net/preview7/022387899.jpg (http://www.shareapic.net/View-22387899-Olonhvien-Tap2-p2.html)
Phần 3
Click view
http://preview.shareapic.net/preview7/022388055.jpg (http://www.shareapic.net/View-22388055-Olongvien-Tap2-p3.html)

Tập 3
Phần 1
Click view
http://preview.shareapic.net/preview7/022401204.jpg (http://www.shareapic.net/View-22401204-Olongvien-Tap3-p1.html)
Phần 2
Click view
http://preview.shareapic.net/preview7/022401299.jpg (http://www.shareapic.net/View-22401299-Olongvien-Tap3-p2.html)
Phần 3
Click view
http://preview.shareapic.net/preview7/022402117.jpg (http://www.shareapic.net/View-22402117-Olongvien-Tap3-p3.html)


Tập 4
Phần 1
Click view
http://preview.shareapic.net/preview7/022402341.jpg (http://www.shareapic.net/View-22402341-Olongvien-Tap4-p1.html)
Phần 2
Click view
http://preview.shareapic.net/preview7/022402634.jpg (http://www.shareapic.net/View-22402634-Olongvien-Tap4-p2.html)
Phần 3
Click view
http://preview.shareapic.net/preview7/022402760.jpg (http://www.shareapic.net/View-22402760-Olongvien-Tap4-p3.html)

Tập 5
Phần 1
Click view
http://preview.shareapic.net/preview7/022402939.jpg (http://www.shareapic.net/View-22402939-Olongvien-Tap5-p1.html)
Phần 2
Click view
http://preview.shareapic.net/preview7/022403069.jpg (http://www.shareapic.net/View-22403069-Olongvien-Tap5-p2.html)
Phần 3
Click view
http://preview.shareapic.net/preview7/022403190.jpg (http://www.shareapic.net/View-22403190-Olongvien-Tap5-p3.html)


Tập 6
Phần 1
Click view
http://preview.shareapic.net/preview7/022403343.jpg (http://www.shareapic.net/View-22403343-Olongvien-Tap6-p1.html)
Phần 2
Click view
http://preview.shareapic.net/preview7/022403474.jpg (http://www.shareapic.net/View-22403474-Olongvien-Tap6-p2.html)
Phần 3
Click view
http://preview.shareapic.net/preview7/022403642.jpg (http://www.shareapic.net/View-22403642-Olongvien-Tap6-p3.html)

Tập 7 OLIMPIC
Phần 1
Click view
http://preview.shareapic.net/preview7/022413836.jpg (http://www.shareapic.net/View-22413836-olongvientap7-p1.html)

Phần 2
Click view
http://preview.shareapic.net/preview7/022413904.jpg (http://www.shareapic.net/View-22413904-olongvien7-p2.html)

Phần 3
Click view
http://preview.shareapic.net/preview7/022413961.jpg (http://www.shareapic.net/View-22413961-olongvien7-p3.html)