PDA

View Full Version : Tìm hiểu về Microsoft Virtual WiFi Miniport AdapterTung_hp
18-05-2010, 01:39 PM
Mình dùng laptop acer 5740 chạy Hệ điều hành Win 7 Ultimate, mới hôm trước tự nhiên thấy thông báo này:
This device is not working properly because Windows cannot load the drivers required for this device. (Code 31).
Mong các bạn ai biết làm ơn giải thích tại sao và chỉ dùm mình cách khắc phục, mình xin cảm ơn!