PDA

View Full Version : Kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh (listening quiz)blueocean0909
03-06-2010, 10:09 PM
Thi tiếng Anh phần nghe khó quá. Tìm được cái này luyện cũng đỡ
http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=72&Itemid=40