PDA

View Full Version : Meebo - Trang web chat trực tuyến!giabaosoft
13-09-2009, 02:38 PM
Chỉ cần một tài khoản chat miễn phi tại meebo.com là bạn có thể add được njck của mình hơn hàng chục tài khoản chat nổi tiếng như yahoo,msn,google,...
Vào đăng ký tại meebo: www.meebo.com
Giao diện thân thiên cool:
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/09/13/02/55351252827479.PNG

badboy_quoc
15-09-2009, 06:43 PM
hay lám ,nhừng ko bằng vuilen.com .dù sao cũng thanhk bạn