PDA

View Full Version : Tổng hợp các bài viết có giá trị trong các chương trình của Microsoftnamg
07-06-2010, 11:35 AM
70-290
- Part 1 - Hub - Switch - Router
- Part 2 - OSI Model
- Part 3 - UTP Cable
- Part 4 – Cấu trúc địa chỉ IP
- Part 5 - Local User & Local Group in Windows Sever 2003
- Part 6 - Local Policy & Local Sercurity Policy
- Part 7 - Disk Management
- Part 8 – Share Permission
- Part 9 – Offline files
- Part 10 – NTFS Permission
- Part 11 – Domain Controller – Join Domain – Create User & Group (1)
- Part 11 – Domain Controller – Join Domain – Create User & Group (2)
- Part 11 – Domain Controller – Join Domain – Create User & Group (3)
- Part 12 – Organizational Unit, Roaming User, Homedir, Profiles (1)
- Part 12 – Organizational Unit, Roaming User, Homedir, Profiles (2)
- Part 13 – Software Deloyment , Folder Direct, Script (1)
- Part 13 – Software Deloyment , Folder Direct, Script (2)
- Part 13 – Software Deloyment , Folder Direction, Script (3)
- Part 14 – Disk Management (1)
- Part 14 – Disk Management (2)
- Part 15 – Printer Server
- Part 16 – Disaster Recovery
- Part 17 – Hardware Profiles – Shadow Copies – Compress – Disk Quota (1)
- Part 17 – Hardware Profiles – Shadow Copies – Compress – Disk Quota (2)
- Part 18 – Install Windows – Windows Sysprep
- Part 19 – Backup & Restore
- Part 20 – User Account Control – Firewall
- Part 21 – Parental Control
- Hướng dẫn tạo kịch bản tự động map thư mục chia sẻ

70-291
- Part 22- Network Infrastructure , IP Address, Subnet, Supernet
- part 23 - Routing
- part 24 - DHCP Server, DHCP Relay Agent
- part 25 - Windows Internet Name Service - WINS
- Part 26 – Domain Name System – DNS
- Part 27 – Virtual Private Network – VPN – Gateway to Gateway (1)
- Part 28 – Network Address Translation – NAT
- Part 29 – Internet Information Service – IIS (1)
- Part 30 – Hacking – Windows Server Update Service – WSUS
- Part 31 – ADSL – Wireless
- Part 32 – Cerificate Authority (1)
- Part 32 – Cerificate Authority (2)
- Part 32 – Cerificate Authority (2) – Continue
- Part 32 – Cerificate Authority (3)
- Part 33 – IP Sercurity

70-351
- Part 35- ISA server- Installation
- Part 35- ISA server- Access Rule
- Part 35- ISA server-Template (3)
- Part 35- ISA server- Server Publishing- Configuration (4)
- Part 35- ISA server- Server Publishing- HTTP- HTTPS(5)
- Part 35- ISA server- Server Publishing- SMTP- POP3(6)
- Part 35- ISA server-VPN Client to Gateway(7)
- Part 35- ISA server-VPN Gateway to Gateway(8)
- Part 35- ISA server- Caching(9)
- Part 35- ISA server- Intrusion Detection(10)
- Part 35- ISA server- Array- Installation (11)
- Part 35- ISA server- Array- Configuration (12)

70-236
- Part 34- Exchange Server - Installation(1)
- Part 34- Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox(2)
- Part 34- Exchange Server - Recipient Configuration - Groups(3)
- Part 34- Exchange Server - Recipient Configuration - Delegates & Rectriction(4)
- Part 34- Exchange Server - Recipient Configuration - Room Mailbox(5)
- Part 34- Exchange Server - Storage Group (6)
- Part 34- Exchange Server - Address List (7)
- Part 34- Exchange Server - Email Address Policies (8)
- Part 34- Exchange Server - Message Policies (9)
- Part 34- Exchange Server - Internet Protocol (10)
- Part 34- Exchange Server - SMTP (11)
- Part 34- Exchange Server - Anti Spam(12)
- Part 34- Exchange Server - Backup and Restore(13)

Exchange Server
- Part 34 – Exchange Server – Installation (1)
- Part 34 – Exchange Server – Recipient Configuration – Create Mailbox (2)
- Part 34 – Exchange Server – Recipient Configuration – Groups (3)
- Part 34 – Exchange Server – Recipient Configuration – Delegates & Restriction (4)
- Part 34 – Exchange Server – Recipient Configuration – Room Mailbox (5)
- Part 34 – Exchange Server – Storage Group (6)
- Part 34 – Exchange Server – Address List (7)
- Part 34 – Exchange Server – Email Address Policies (8)
- Part 34 – Exchange Server – Message Policies (9)
- Part 34 – Exchange Server – Internet Protocol (10)
- Part 34 – Exchange Server – SMTP (11)
- Part 34 – Exchange Server – Anti Spam (12)
- Part 34 – Exchange Server – Backup and Restore (13)

Triển khai hệ thống mạng doanh nghiệp
- Thiết lập hệ thống mạng cho Doanh nghiệp nhỏ
- Giải pháp Mail Offline cho doanh nghiệp
- Giải pháp Free Mail Online cho doanh nghiệp
- Hệ thống Domain Network nhiều Networks/Subnets
- Server Publishing thông qua ISA Server 2006
- Hệ thống mở rộng & Kết nối WAN
- Chia Site logic cho Domain Network
- Xây dựng Child Domain

Windows Server 2008
- Using powershell in windows server 2008
- Deploying Policies for Windows Firewall with Advanced Security
- Internet information services (iis) 7.0
- Windows deployment services (wds)
- Lab Windows Server 2008 + Vista
- Internet information services (iis) 7.0
- Network access protection (nap-dhcp)
- Windows server core 2008
- Windows Server 2008 - AD Rights Management Services
- Ứng dụng SSTP VỚi hệ thống VPN (Part 1)
- BitLocker Drive Encryption
- Terminal services
- Server core
- Configure TS Session Broker Load Balancing with DNS Round Robin
- Upgrade Hệ thống Server 2k3 lên 2K8
- Chia SITE trên Windows Server 2008
- Windows Deployment Service: Tạo Image và cài đặt Windows từ xa
- Deploy printers by using group policy on windows server 2008
- Tích Hợp TS Web Access vào Windows SharePoint Services
- Sử dụng Script tạo hàng loạt OU, Group và User Account tren Windows Sever 2008
- Ứng dụng PKI trên Windows Server 2008
- TS Gateway Server
- Windows Server 2008: Các lý do để nâng cấp
- TS Gateway và NAP (Network Access Protection)
- Windows Deployment Service: Tạo Unattend File
- Triển khai DFS trên Windows Server 2008
- Windows server virtualization - sự ảo hóa -
- Active Directory Federation Services (AD FS)
- VPN Client To Gateway Using Radius Server On Windows Server 2008
- Cấu hình dns server và client triển khai cơ sở hạ tầng dns trên windows server 2003
- Đôi điều về ứng dụng SSTP trong VPN
- Quản lý băng thông bằng Windows Quality of Service (QoS)
- Cài đặt và cấu hình windows media services trên windows server 2008
- Disaster Recovery For Windows Server 2008 (Part 1)
- Disaster recovery for windows server 2008 – part 2: Restore operating system
- Disaster recovery for windows server 2008 (Part 3)
- Tạo và quản lý máy ảo với Hyper-V trên Windows Server 2008

- Giới thiệu một số extension trên iis7
- Offline Domain Join
- Triển Khai VPN Reconnect trên Windows Server 2008 R2
- Deploying Active Directory Rights Management Services in an Extranet
- Triển Khai BranchCache trên Windows Server 2008 R2
- Top 10 Bài Lab Quản Trị Mạng Version 2

Windows7
- Windows 7 là gì?
- Phân chia và đổi tên ổ đĩa trong Windows 7
- Các phím tắt mới thông dụng trong Windows 7
- 10 tùy biến Windows 7 với Local Group Policy Editor
- Hướng dẫn cài đặt windown 7
- Khắc phục 10 lỗi trên Windows 7
- Tính năng bảo mật trong Windows 7
- Chuyển sang giao diện tiếng Việt cho Windows 7
- 20 Skins đẹp dành cho Windows Media Player 12 của Windows 7
- Tạo thanh Quick Launch trong Windows 7
- Cách Fix lỗi Driver màn hình cho các dòng máy không được Windows 7 hỗ trợ
- Khôi phục biểu tượng Show Desktop trong Windows 7
- Tự động cập nhật hình nền online
- Chia sẻ máy in từ Windows XP/Vista với Windows 7
- Chuyển sang giao diện tiếng Việt cho Windows 7
- Khôi phục các file phiên bản trước trong Windows 7
- Chạy Ubuntu trong Windows 7 bằng VMware Player
- Sử dụng System Restore để khôi phục hệ thống trên Windows 7
- Chia sẻ máy in giữa các máy tính Windows 7 không cùng Homegroup
- Tùy chỉnh hiệu quả menu Start cho Windows 7
- Vô hiệu hóa UAC trong Windows 7
- Bổ sung các thiết bị Bluetooth trong Windows 7
- Nghe đài radio FM 99.9 và AM bằng Gadget trong Windows Vista/7
- Phục chế menu Start cũ trong Windows 7
- Những tính năng bí mật trong Windows 7
- Gỡ bỏ hệ điều hành cũ trong chế độ Dual Boot với Windows 7
- Khắc phục lỗi không thể khởi động ở Windows
- Tùy chỉnh Windows Explorer trong Windows 7
- Kích hoạt tính năng Check Box để thuận tiện khi chọn lựa file
- Khắc phục lỗi "Error 100 Invalid Class String" trong Internet Explorer khi mở Organiz
- Lấy lại biểu tượng dưới thanh taskbar trong Windows 7
- Làm thế nào để cập nhật Microsoft Security Essentials Offline
- Làm thế nào để Enable hay Disable chế độ xem trước ảnh nhỏ (thumnail) trong Windows 7

- Tạo Classic Start Menu trong Windows 7
- Tìm các file đã được lưu trong Windows 7
- Khám phá Jump List trong Windows 7
- Các phím tắt mới trong Windows 7
- Làm thế nào để mở tập tin.hlp trong Windows 7

- Hướng dẫn sử dụng Microsoft Security Essentials
- Windows Media Player Toolbar cho Windows 7
- Nghe đài radio FM 99.9 và AM bằng Gadget trong Windows Vista/7
- Cài đặt SSHD Server và SFTP Server trên Windows 2000, XP, Vista
- Windows Vista: Thêm thanh công cụ mới lên màn hình Windows
- 12 điều chỉnh Windows Vista giúp nâng hiệu suất máy tính
- Cài đặt bộ âm thanh mới cho Vista Ultimate
- Windows vista - Những tính năng căn bản
- BitLocker Drive Encryption
- Tìm hiều về AIK của Windows Vista
- Tìm hiểu về Windows Setup và Windows Imaging File Format trong Windows Vista
- Sử dụng Sysprep trong Windows Vista
- “Thuần hóa” UAC của Microsoft Windows Vista
- Tự động đăng nhập vào Windows 7 bỏ qua nhập Password
- Khắc phục lỗi lưu tệp tin trên ổ cứng Windows Vista
- Khắc phục lỗi "The windows installer service could not be accessed"
- VistaForums SysInfo Tool - Chương trình xem chi tiết hệ thống Vista
- Làm thế nào để tắt Accelerator button trong IE
- Làm thế nào để giữ cho InPrivate Filtering luôn bật
- Làm thế nào để cấm không cho người dùng sử dụng IE để duyệt Web
- Windows Vista mã hóa dữ liệu hoàn hảo
- Malicious Software Removal - Công cụ diệt các phần mềm độc hại trongg Vista
- Hack Experience Index Scores của Windows
- Hiển thị Menu Bar trong Windows Vista
- Thumbnail Previews trong Vista
- Windows DreamScene
- Khắc phục lỗi Bootmgr is missing trong Windows Vista
- Tạo DOS USB Boot Drive
- Thêm tính năng COPY TO FOLDER và MOVE TO FOLDER vào Context Menu
- Enable tài khoản Administrator trong Windows 7
- Khắc phục lỗi không thể Rename hoặc Move một tập tin/thư mục trong Vista
- Pin Programs sử dụng Shortcuts trong Windows 7 Taskbar
- Thay đổi Windows 7 User Account Pictures
- Các bước cấu hình cho Windows Vista/7 chạy nhanh như XP
- Hiển thị Hidden Regional Wallpaper trong Windows
- Giúp Windows Vista/7 32-bit nhận đủ 4GB RAM
- Lấy ảnh nền của Bing làm wallpaper cho Windows 7
- Kết nối Wireless Networks trong Windows 7
- Hiển thị Hidden Regional Themes trong Windows 7
- Tắt tính năng Libraries trong Windows 7

- Triển khai Windows 7 – Phần 1: Những cải tiến của Windows AIK 2.0
- Triển khai Windows 7 – Phần 2: Sử dụng DISM
- Triển khai Windows 7 – Phần 3: Tìm hiểu về MAP 4.0
- Triển khai Windows 7 – Phần 4: Sử dụng MAP 4.0
- Triển khai Windows 7 – Phần 5: Những nâng cao của MDT 2010
- Triển khai Windows 7 – Phần 6: Lite Touch bằng MDT 2010
- Triển khai Windows 7 – Phần 7: Triển khai LTI tự động
- Triển khai Windows 7 – Phần 8: Tìm hiểu về các file cấu hình LTI
- Triển khai Windows 7 – Phần 9: Triển khai Windows 32-bit và 64-bit
- Triển khai Windows 7 – Phần 10: Capture và triển khai image của máy tính tham chiếu
- Triển khai Windows 7 – Phần 11: Capture một cài đặt hiện có
- Triển khai Windows 7 – Phần 12: Lên kế hoạch cho vấn đề tương thích ứng dụng
- Triển khai Windows 7 – Phần 13: Chuyển thủ công từ Windows XP sang Windows 7
- Triển khai Windows 7 - Phần 14: Chuyển tự động từ Windows XP sang Windows 7
- Triển khai Windows 7 – Phần 15: Cấu hình cơ sở dữ liệu MDT
- Triển khai Windows 7 – Phần 16: Sử dụng cơ sở dữ liệu MDT
- Triển khai Windows 7 – Phần 17: Triển khai dựa trên model và kiểu chế tạo
- Triển khai Windows 7 – Phần 18: Xác định UUID của máy tính
- Triển khai Windows 7 – Phần 19: Tạo một WinPE Tools CD tùy chỉnh
- Triển khai Windows 7 – Phần 20: Bảo mật MDT (1)
More:
CCNP 2010 - 1 số thay đổi (http://forum.hocit.com/tong-hop-cac-bai-viet-co-gia-tri-trong-cac-chuong-trinh-cua-microsoft-393885.html)