PDA

View Full Version : Chữa bệnh máy tínhduchienan
14-09-2009, 02:02 PM
máy tính bạn có vấn đề gì? vào download tìm bệnh rồi chữa cho nó nhé:haha:

Download (http://mega.1280.com/file/7ESQGH/)
còn đây là khắc phục sự cố máy tính.

download (http://mega.1280.com/file/VJF12U/)