PDA

View Full Version : photoshop 2007duchienan
14-09-2009, 02:17 PM
- Cuốn sách là tổng hợp của hơn 450 bài viết về đồ họa của các tác giả Việt Nam và nước ngoài.
- Cuốn sách được biên soạn dựa trên cuốn “Sổ tay Photoshop” của hai tác giả Nguyễn Quang Duy, Lương Thiên Khôi đã được chỉnh sửa lại cấu trúc và bổ xung thêm trên 250 bài viết mới trong đó có hơn 100 bài viết tiếng Anh.


http://www.mediafire.com/?wwj1dnuztwz
http://www.mediafire.com/?m71s4alg1mf
http://www.mediafire.com/?xymjwcd92mi