PDA

View Full Version : Tán gẫu : Thoải mái đi, đang cần tăng rankhau_ooo
14-09-2009, 08:41 PM
Hôm nay vào vietvbb.vn thấy cái stastus : Thoải mái đi, đang cần tăng rank. Trình chỉ đến thế thôi sao :burn_joss_stick:

Nổi hứng lập 1 topic dành riêng cho các site đang bị đốt :93: .
Anh chị em phát hiện site nào thì vào báo danh tại đây nhé :MatCuoi (61):
Hôm nọ itvnn cũng dính phải đến 40 phút nhưng vẫn ổn :MatCuoi (27): không biết thằng nào thù anh Trung dai thế nhỉ :83:
:ngoaytay: Mình cũng hiền lành tử tế vậy mà thò ra site nào chết site đó :canny:


1) 20h42 ngày 14 tháng 9 năm 2009 : Vietvbb.vn ..... Loading .....


Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:\vietvbb\www\up\includes\class_core.php on line 408</b>

Jollibee
14-09-2009, 08:43 PM
Tán gẫu kiểu này coi bộ căng quá, tranh thủ spam phát không biết có vui không.

hau_ooo
14-09-2009, 09:16 PM
Tán gẫu kiểu này coi bộ căng quá, tranh thủ spam phát không biết có vui không.

Dùng quyền nick đỏ thay cho em cái image rank s.mod thành admin nhé :ngaiqua:

Jollibee
14-09-2009, 09:30 PM
Dùng quyền nick đỏ thay cho em cái image rank s.mod thành admin nhé :ngaiqua:

Thay thành gì hả em trai? :baffle: Nếu mà thay thành chữ admin thì coi chừng mấy lão đít đỏ chém em vì tranh giành với mấy ổng à :75: