PDA

View Full Version : hello everybodydarklord20k
15-09-2009, 09:07 PM
Chào cả nhà, em là darklord20k (ai ở bên ddthol.com chuyển qua chắc biết rồi), sau sự cố bên ddthol, h nghe tin anh bình góp tay vào bên này nên em cũng sang giúp 1 tay, dù sao cũng khá là nhiều người mới nên em có j`mong mọi người chỉ bảo! thanks.
PS: nhóc nào ở bên ddthol chuyển qua vào kêu 1 tiếng để anh biết anh em nào:Teen9x_200:

hau_ooo
15-09-2009, 09:55 PM
:74: mình cũng ở bên ddthol sang :angry:
nhưng ko ai biết vì là ẩn danh :-j .
Hi vọng thành viên Ddthol coi Itvnn như là ngôi nhà chung nhé !

..::Songuku95::..
15-09-2009, 10:15 PM
Chào cả nhà, em là darklord20k (ai ở bên ddthol.com chuyển qua chắc biết rồi), sau sự cố bên ddthol, h nghe tin anh bình góp tay vào bên này nên em cũng sang giúp 1 tay, dù sao cũng khá là nhiều người mới nên em có j`mong mọi người chỉ bảo! thanks.
PS: nhóc nào ở bên ddthol chuyển qua vào kêu 1 tiếng để anh biết anh em nào:Teen9x_200:

SMOD ddthol.com đây mà

Nhận ra em ko anh zai