PDA

View Full Version : Đi họcherolove
15-09-2009, 10:48 PM
Đi họchttp://m.xalo.vn/mthumb?url=http://m.xalo.vn/m/thugian/images/144178213a7cbbef680db0b5bbedc258.jpg&type=JPEG&w=128&h=128

Sau tuần học đầu tiên ở trường, cô bé 6 tuổi bày tỏ với mẹ:
- Con nghĩ mình đang phí hoài thời gian ở cái nơi đó!
- Sao thế con yêu? - mẹ âu yếm hỏi bé.
- Họ biết con không thể đọc, không thể viết, vậy mà họ lại còn không cho con nói chuyện với các bạn trong lớp nữa.
Nguồn: Thế giới tiêu dùng