PDA

View Full Version : Ebook Hacking Credit Card Version 4 -Ebook mới nhất của Hieupchieupc
15-09-2009, 11:25 PM
Download tại đây:
http://rapidshare.com/files/280112519/Ebook_Hacking_Credit_Card_Version_4_-_Hieupc.pdf

Cảm ơn bạn vì đã đọc Ebook.

Mục Lục: Page
I. Exploiting PHP Injection: 4
1. PHP Injection là gì? 4
2. Khai thác PHP Injection triệt để. 4 - 16
II. Getting Root Server by Many Methods: 17
1. Kỹ thuật Exploit để Get Root into MYSQL Server. 17 - 24
2. Kỹ thuật chiếm quyền Admin qua SA MSSQL Server. 25 - 37
3. Những điều cần biết về Localhack. 38 - 48
III. How To Get These Important Information: 49
1. Kiếm link Admin như thế nào. 49 - 50
2. Lấy những thông tin quan trọng mà ta cần. 51 - 53
IV. Exploiting By Tool, Scripts: 54
1. Shell Scripts. 54
2. Tools Hack. 54
V. Speacial Things: 55
1. Hướng dẫn cách Fix SQL Injection và những cách khắc phục khác. 55 - 64
2. Ngăn chặn Localhack. 65 - 68
3. Thực tập SQL Injection. 69