PDA

View Full Version : Chân Mệnh Thiên Tử - Chung Tử Đơn - Thành Longaathuat
30-06-2010, 08:18 AM
Phim hot
http://img.iuvn.net/images/Chan%20menh%20thien%20tu-Chung%20tu%20don-Thanh%20long.JPG
http://img.iuvn.net/images/Chan%20menh%20thien%20tu-Chung%20tu%20don.JPG
http://img.iuvn.net/images/Chan%20menh%20thien%20tu-Chung%20tu%20don.6.JPG
http://img.iuvn.net/images/Chan%20menh%20thien%20tu-Chung%20tu%20don.1.JPG
http://img.iuvn.net/images/Chan%20menh%20thien%20tu-Chung%20tu%20don.2.JPG
http://img.iuvn.net/images/Chan%20menh%20thien%20tu-Chung%20tu%20don.3.JPG
http://img.iuvn.net/images/Chan%20menh%20thien%20tu-Chung%20tu%20don.4.JPG
http://img.iuvn.net/images/Chan%20menh%20thien%20tu-Chung%20tu%20don.2.JPG
http://img.iuvn.net/images/Chan%20menh%20thien%20tu-Chung%20tu%20don.5.JPG
http://img.iuvn.net/images/Chan%20menh%20thien%20tu-Chung%20tu%20don.6.JPG
http://img.iuvn.net/images/Chan%20menh%20thien%20tu-Chung%20tu%20don.7.JPG
http://img.iuvn.net/images/Chan%20menh%20thien%20tu-Chung%20tu%20don.8.JPG


Link xem Online:
P1: http://video.iuvn.net/?episode=14341
P2: http://video.iuvn.net/?episode=14342

Link dowl MF:
http://www.mediafire.com/?sharekey=3c76737b038f6622ab1eab3e9fa335ca59e68a01 276a9178

Link dowl HF:
http://hotfile.com/dl/51365063/b5fcac9/Chan_menh_thien_tu_-_Chung_tu_don_.iuvn.net_chunk_1.flv.html
http://hotfile.com/dl/51370604/4a3eb3b/Chan_menh_thien_tu_-_Chung_tu_don_.iuvn.net_chunk_2.flv.html
http://hotfile.com/dl/51471508/2b5129f/Chan_menh_thien_tu_-_Chung_tu_don_.iuvn.net_chunk_3.flv.html
http://hotfile.com/dl/51412173/4aa2780/Chan_menh_thien_tu_-_Chung_tu_don_.iuvn.net_chunk_4.flv.html
http://hotfile.com/dl/51413477/4138cfe/Chan_menh_thien_tu_-_Chung_tu_don_.iuvn.net_chunk_5.flv.html
http://hotfile.com/dl/51414973/3c5af3f/Chan_menh_thien_tu_-_Chung_tu_don_.iuvn.net_chunk_6.flv.html
http://hotfile.com/dl/51416550/9bb0ff2/Chan_menh_thien_tu_-_Chung_tu_don_.iuvn.net_chunk_7.flv.html
http://hotfile.com/dl/51418008/df20cf5/Chan_menh_thien_tu_-_Chung_tu_don_.iuvn.net_chunk_8.flv.html
http://hotfile.com/dl/51419422/3dc7ea5/Chan_menh_thien_tu_-_Chung_tu_don_.iuvn.net_chunk_9.flv.html
http://hotfile.com/dl/51367358/f858824/Chan_menh_thien_tu_-_Chung_tu_don_.iuvn.net_chunk_10.flv.html
http://hotfile.com/dl/51424249/a555977/Chan_menh_thien_tu_-_Chung_tu_don_.iuvn.net_chunk_11.flv.html
http://hotfile.com/dl/51426826/d3d6d79/Chan_menh_thien_tu_-_Chung_tu_don_.iuvn.net_chunk_12.flv.html