PDA

View Full Version : ZK Framework Projectphanleson
30-06-2010, 08:34 PM
http://thesis.itnlu.info/2010/06/zk-framework.html

ZK là một AJAX-based web framework mã nguồn mở từ tập đoàn Potix(Potix corporation).
Dựa trên nền tảng là công nghệ Ajax, vì vậy các thành phần được xử lý một cách bất đồng bộ, truyền tải sự kiện thông qua ZK Engine.
ZK bao gồm các thành phần XUL, XHTML và ngôn ngữ đánh dấu là ZUML(ZK User Interface Markup Language).
Nó có thể được sử dụng chung với các midleware khác như JDBC, Hibernate hay EJB...

ZK chỉ đơn thuần là dùng để thể hiện thông tin, vì vậy bạn cần có sự kết hợp với những công nghệ khác để có một ứng dụng hoàn chỉnh.
Không hỗ trợ MVC hay bất kỳ mẫu design patterns nào.
Là một công nghệ hứa hẹn cho ứng dụng của các thiết bị cầm tay, chỉ cần thiết bị đó hỗ trợ J2ME (như PDA, Mobiles hay game consoles).

Day la de tai luan van ve zk framework :

Cac bạn vao day de download nhé

http://thesis.itnlu.info/2010/06/zk-framework.html