PDA

View Full Version : Multicast Copy ( Chương trình copy file tới nhiều máy con ở Java)phanleson
30-06-2010, 08:40 PM
http://thesis.itnlu.info/2010/06/multiplecast-copy-thesis-nlu.html

Hôm nay mạng lưới đã phát triển để tăng tốc độ rất nhanh và trao đổi thông tin trên Internet là không thể thiếu. Cùng với tốc độ phát triển là sự ra đời của công nghệ mạng, các công nghệ này sử dụng giao thức kết nối khác nhau (TCP, UDP: tùy thuộc vào sử dụng), làm cho việc trao đổi dữ liệu trên mạng một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.
Multicast cũng tung ra để phục vụ một mục đích. Đối với các giao thức trao đổi dữ liệu bằng cách sử dụng UDP Multicast. sức mạnh của nó có thể truyền dữ liệu multicast với tốc độ cao và gửi dữ liệu một lần.
Có 2 loại chính của các ứng dụng multicast:
- Nó không cần phải phục hồi dữ liệu bị mất: ví dụ, các ứng dụng truyền tải hình ảnh và âm thanh, bởi vì cho hình ảnh và âm thanh, chúng tôi có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy nếu bạn mất một vài hình ảnh hoặc âm thanh nên không cần phục hồi dữ liệu.
- Các ứng dụng cần phải phục hồi dữ liệu bị mất: ví dụ, ứng dụng của Ghost Multicast Synmantec hoặc bản sao của chúng ta. Trong các ứng dụng này cần phải đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, nếu nó chỉ mất một chút dữ liệu sẽ được chia như vậy chúng ta cần có cơ chế phục hồi dữ liệu. Nhưng giao thức UDP, không có cơ chế cho phần mềm tự phục hồi dữ liệu nên được giả định vai trò này.


Đây là đề tài luận văn của khoa CNTT Trường ĐH Nông Lâm

Toàn bộ mã nguồn, tài liệu, slide và code được chia sẽ rất hay cho các bạn lập trình Java

http://thesis.itnlu.info/2010/06/multiplecast-copy-thesis-nlu.html