PDA

View Full Version : Block Hotlink và Auto back homeMr.Won
06-09-2009, 06:35 PM
Hiện Won dùng server windows, Won thử dùng chống ăn cắp BW (hotlink) thì nó ko có tác dụng, dù bật mod_rew lên rồi.

tạo .htaccess ở đây (http://www.htmlbasix.com/disablehotlinking.shtml)


RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?web\.com(/)?\.*$ [NC]
RewriteRule ^(.*)\.(gif|png)$ http://google.com [R,NC,L]mí sư chỉ Won cách chống hotlink và auto back như link này: http://domain.com/gallery/d/1093-3/video.wmv

cách auto back thì Won nghĩ là cái này:


RewriteRule ^(.+)\.wmv$ http://%{HTTP_HOST}/ [R=302,NC]nhưng cách nào chạy load ở web mình dc thôi, ko bị auto back