PDA

View Full Version : CLB Pascalmailinh2510
13-07-2010, 01:50 PM
Pascal mới đầu được viết được giảng dạy; sau này phát triển được bổ sung thêm hướng đối tượng (OOP) và class.
Khi học sâu sắc về Pascal sẽ thấy nó rất hay. Ngoài việc dùng nó để học thuật toán, Pascal/Delphi hoàn toàn có thể viết các ứng dụng mạnh mẽ.
Giới thiệu với các bạn diễn đàn Pascal/Delphi
http://freepascal.is.com/f