PDA

View Full Version : Ebook LAB MPLS - Cisco Certified Internetwork Professional (CCIP)Cuni
18-09-2009, 09:44 AM
MPLS Lab guide ( Tiếng Việt ) do VnExperts nghiên cứu, biên soạn và thực hành trong phòng LAB của VnExperts, rất đơn giản dể hiểu. Các bạn muốn nghiên cứu về hạ tầng mạng WAN MPLS, các bạn muốn học tập ôn thi chứng chỉ Cisco Certified Internetwork Professional (CCIP), đừng bỏ qua cuốn sách này.

Ebook MPLS bao gồm những bài lab sau:

*Lab 2-1: Thiết lập môi trường định tuyến IGP của Service Provider
*Lab 3-1: Thiết lập môi trường mạng lõi (core) MPLS
*Lab 5-1: Cấu hình MPLS VPN
*Lab 5-2: Định tuyến EIGRP giữa router PE và router CE
*Lab 5-3: Định tuyến OSPF giữa router PE và router CE
*Lab 5-4: Định tuyến BGP giữa router PE và router CD
*Lab 6-1: VPNs overlapping
*Lab 6-2: Hợp nhất các Service Provider
*Lab 6-3: Các dịch vụ VPN chung
*Lab 7-1: Tách các Interface cho kết nối Internet
*Lab 7-2: Nhiều Site truy cập Internet
*Lab 7-3: Kết nối Internet trong một MPLS VPN
http://www.mediafire.com/?yjnkne2y13k
Pass unrar: htm.plus.vn
(http://htm.myplus.org)