PDA

View Full Version : Truyện cười về cái khẩu trangnhock_quậy
18-09-2009, 02:08 PM
1 ông ở miền núi xuống Hà Nội.Để phòng H1N1 nên dân Hà Nội đeo khẩu trang, thấy mọi người đều đeo nên ông cũng mua 1 cái. Đi mua chẳng hỏi chủ quán mà cứ thế chọn rồi trả tiền, lẩn thẩn vớ phải cái BVS. về nhà thấy quái ko có quai đeo như người ta, ông bèn đục 4 cái lỗ để xỏ dây vào đeo. Ra đường rất nhiều người cười ông. Bực mình vì ai cũng đeo mà sao họ chỉ cười mình ông, nên ông tháo nó ra vất vào thùng rác công cộng. Không ngờ ở đó có cái BVS của bà nào vất vào trước đó, ông này nhìn thấy liền cười lớn:"ha ha ha. may mà ta tháo ra sớm ko thì... hộc máu mồm":biggrin: