PDA

View Full Version : Tự tay tạo ra những bức ảnh gợn sóng ấn tượngaiglevn
31-07-2010, 05:32 PM
Với phần mềm Refletion Generator, bạn có thể dễ dàng tạo ra một bức ảnh Gif với hiệu ứng gợn sóng rất đẹp, chỉ với 3 bước thao tác đơn giản :

- Ấn Open để chọn file ảnh bạn cần tạo hiệu ứng
- Ấn Animation để xem hiệu ứng, chọn các thông số Images và Height đến khi bạn thấy ưng ý
- Ấn Export để xuất ra file ảnh Gif (ảnh động).

Chương trình nhỏ gọn với dung lượng chỉ 1Mb và không cần cài đặt.
Vào đây để Download (http://docs.google.com/leaf?id=0B7b3GLd5ZkNmMDQ3OTg5ZjEtMmU3ZC00OGIxLWFkN mEtYzhjNmQ1MTA0NGU3&hl=en&pli=1)


Giao diện chương trình
http://public.blu.livefilestore.com/y1p-fVOtGIGr6Mc0W2aRZn5CwVaR4fK43tnTxa170qBtmzj57UJ_ZW eSUYL0bE5dZ7n9uIpO3XO9wE25xwLv21qUw/RefletionGenerator.jpg?psid=1

Ảnh gốc
http://public.blu.livefilestore.com/y1pdyrn8frldapxPwqRPn4YyYvQtk67PTw2-4daPo-Wi5IqUL8ivAp8jx4uQgpbmw8DlBhFzSzuuhTZPUFXDfaEog/BannerNghethuatIT_.gif?psid=1

Ảnh có hiệu ứng được xuất ra
http://public.blu.livefilestore.com/y1peRJLt9oStbfDSgZJOiKZB9pXU50FDybY7uLKRd0I6JtKDrB dDIjzBPvXlwNWqDjuAp77emwE22uYX_anYYVhWw/BannerNghethuatIT_song.gif?psid=1
Edit link Dowload - Jollibee

Jollibee
31-07-2010, 05:40 PM
Khá khen cho một bài viết, nhìn vào chữ ký và link dowload chúng ta sẽ hiểu điều gì.
Tiễn!