PDA

View Full Version : Cổng thông tin tổng hợp khu vực tây nguyêngago68
02-08-2010, 12:26 PM
http://taynguyennews.net (http://taynguyennews.net/) – Portal với số lượng người truy cập đông nhất
Nơi cung cấp nhưng thông tin nóng bỏng trong khu vực tây nguyên
Giả cả cà phê, nông sản, giá vàng, tỉ giá… miễn phí.
http://Taynguyennews.net (http://taynguyennews.net/) – hệ thống tích hợp tin tức , diễn đàn, rao vặt,
music , game, mạng xã hội lớn nhất tây nguyên.
Với top đầu về các từ khóa : “tin tuc tay nguyen (http://www.google.com.vn/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.taynguyennews.net%2F&ei=F0dWTPThEoqxcbCw3b8M&usg=AFQjCNHyDrGD0D1iST-LvoqSF1jIqFKbEg)”, “tay nguyen (http://www.google.com.vn/url?sa=t&source=web&cd=11&ved=0CEUQFjAK&url=http%3A%2F%2Fwww.taynguyennews.net%2F&ei=-UZWTMfREIHQcabX5L8M&usg=AFQjCNHyDrGD0D1iST-LvoqSF1jIqFKbEg)”,
“ du lich tay nguyen (http://www.google.com.vn/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.taynguyennews.net%2F&ei=REdWTP3DJY2-cdbs1b8M&usg=AFQjCNHyDrGD0D1iST-LvoqSF1jIqFKbEg)” , “ ruou can tay nguyen (http://ruou-can.com/)”, “Cong dong tay nguyen (http://www.google.com.vn/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftaynguyennews.net%2FTabID%2F89%2F EntryID%2F87%2FCong-chieng-Tay-Nguyen--Kiet-tac-van-hoa-cua-nhan-loai.aspx&ei=i0dWTKXSG8uPcPCC7b8M&usg=AFQjCNFixFLV0xkpR-xWlrnWd_sDri8egw)”
http://taynguyennews.net (http://taynguyennews.net/) là website đi đầu trong lĩnh vực đưa khoa học
tiến bộ vào thúc đẩy sản xuất, kinh doanh xúc tiến thương mại
đồng thời truyền bá đến bạn bè trong và ngoài nước về phong tục
tập quán đặc sắc, đặc sản của đồng bào tây nguyên (http://www.google.com.vn/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftaynguyennews.net%2FTabID%2F89%2F EntryID%2F87%2FCong-chieng-Tay-Nguyen--Kiet-tac-van-hoa-cua-nhan-loai.aspx&ei=i0dWTKXSG8uPcPCC7b8M&usg=AFQjCNFixFLV0xkpR-xWlrnWd_sDri8egw).

Ủng hộ đồng bào tây nguyên bằng cách:

Giới thiệu đến bạn bè bài viết này, giới thiệu taynguyennews.net cho tất cả mọi người.
Đăt quảng cáo trên cổng thông tin taynguyennews.net.
Đăng ký và hoạt động trên taynguyennews.net
Up bài này lên bằng cách reply bài viết này.
http://taynguyennews.net (http://taynguyennews.net/) – http://ruou-can.com (http://ruou-can.com/) – http://tanphat.net (http://tanphat.net/) – http://thuongmaitaynguyen.com (http://thuongmaitaynguyen.com/)