PDA

View Full Version : Giáo Trình Hướng Dẫn Biên Tập Hiệu Ứng Phim Với Video Studio 9Wiliam_Ken
18-09-2009, 06:53 PM
http://i97.photobucket.com/albums/l210/vuathuocphien/videostudio9.jpg

Download:

http://www.mediafire.com/?3cqlm3itibj
http://www.mediafire.com/?lghz0oe4c5t
http://www.mediafire.com/?ihmgz92322a
http://www.mediafire.com/?wj4yldfcnyn
http://www.mediafire.com/?mdvige2vmzs

or

http://www.adrive.com/public/1466abed424fe...2e67f2d1ed.html (http://www.adrive.com/public/1466abed424fe783bf3d5a6cda8c859bf1d1cf9ada0fee1c47 fbde2e67f2d1ed.html)
http://www.adrive.com/public/f4c57c9737b88...ad10d88c34.html (http://www.adrive.com/public/f4c57c9737b8854444fbd03618bb3ec2e6a53622b25deb004f 788cad10d88c34.html)
http://www.adrive.com/public/363f8d368ba03...de914efdbf.html (http://www.adrive.com/public/363f8d368ba032419c872af60aa84750a86f21591760661092 7567de914efdbf.html)
http://www.adrive.com/public/3cc62468f3628...a60fec5a58.html (http://www.adrive.com/public/3cc62468f36288098b68aa8767ab1569c05da609ec4a71602b d70ca60fec5a58.html)
http://www.adrive.com/public/6fcfa6e561768...e765405311.html (http://www.adrive.com/public/6fcfa6e561768bc40867f1e58cbbf04fd610927a97ee0dd2e4 bc85e765405311.html)

pass : http://get4share.com (http://get4share.com/)