PDA

View Full Version : Duyên tự sinh ắt duyên tự diệtyakary
12-08-2010, 10:44 PM
Duyên tự sinh ắt duyên tự diệt-- Nguồn: www.wgame.com.vn/forum (http://www.wgame.com.vn/forum) --

http://img-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/02/04/22/1265296262371038440_574_574.jpg (www.wgame.com.vn/forum)

Người ta gặp nhau là duyên. Yêu nhau là duyên. Cưới nhau là nợ. Lìa xa nhau là dứt nợ lẫn duyên.

Chúng ta yêu nhau, từng yêu nhau là chữ duyên rất lớn. Anh yêu em đến quên bản thân mình là do anh nợ em chữ duyên từ kiếp trước. Em yêu anh đến quên tất cả khổ đau là do em nợ anh từ kiếp nào. Rồi anh quyết cắt đứt nợ, rũ bỏ duyên khi anh không còn yêu, đó là do duyên tự diệt. Anh không có lỗi.

Em không cố níu kéo, bởi em cũng biết duyên tự sinh ắt duyên tự diệt. Thói thời vẫn thế, có đổi thay được mấy là bao.

Vì thế, em sẽ để duyên tự diệt. Nếu là em, em sẽ thanh thản chấp nhật chữ cạn như một quy luật không thể đổi thay. Để anh đi.


http://img-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/02/04/22/12652961131770150769_574_574.jpg (www.wgame.com.vn/forum)


Biết đâu em xứng đáng với một hạnh phúc khác, không phải là anh.
Biết đâu anh sẽ có hạnh phúc khác, hơn nhiều, mà không phải là em.

Biết đâu chúng ta gặp nhau chỉ để minh chứng cho chữ duyên trong trần thế và trả hết nợ của gian truân kiếp nào. Vậy thì, duyên đến rồi đi, nợ hết rồi tan.

Tương phùng thì sẽ chia ly, chia ly lại tao ngộ (một ai đó không là anh) thì hà cớ chi em lại phải oằn lòng trong bể nước mắt khi anh dốc hết tình cho lần đay nghiến sau cuối.

Hà cớ gì em lại oặn thắt cơn đau nơi trái tim không còn nhịp thở (để bắt đầu những nhịp thở mới, có lẽ).

Hà cớ gì lại phải day dứt trong nhau.

Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Có có không không, không không có có. Có mất, mất lại có. Quy luật công bằng, em tin là như thế.

Anh cũng tin là như vậy, nên đi.
Em sẽ tin là như vậy. Từ lúc này.

Khúc hát chim trời

P/S: Người ta chỉ nên giữ tình yêu khi cảm thấy rằng "hạnh phúc được ở bên nhau" lớn hơn tất cả những khó khăn, muộn phiền đã có giữa hai người.

http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OC9jNy84YzdlYjE4MGJiMWY0ZjVmNTgzOWFlMmU0M2E4ZDVmY i5cUIbaBmUsICDN8QmnhdUngr90IMSQw6J1fFR14WeBqlWeBiB IxrBdUngZ3x0mUsICnVl


-- Nguồn: www.wgame.com.vn/forum (http://www.wgame.com.vn/forum) --