PDA

View Full Version : Instan-t Messenger 5Mr Tuấn Anh
19-09-2009, 12:27 PM
Instan-t Messenger 5.0 là tiện ích miễn phí, cho phép đăng nhập vào dịch vụ chat như MSN, Googletalk, ICQ/AOL và Yahoo cùng lúc. Người sử dụng chỉ cần tải chương trình, lập một tài khoản, sau đó thêm tài khoản và mật khẩu của các dịch vụ khác. Đăng nhập vào Instant-t cũng có nghĩa họ đã truy cập vào tài khoản của 4 dịch vụ trên.

DOWNLOAD NOW (http://www.download.com.vn/Data/Soft/2009/09/12/ItSetup_Download.com.vn.zip)http://www.download.com.vn/Data/Image/games/2009/09/12/Interactive_l.jpg