PDA

View Full Version : Điều ướchanhkhat
19-08-2010, 10:55 AM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/F4/D3/u4.jpg Ảnh: CartoonStock. Một anh chàng nhặt được một cây đèn, thấy cây đèn khá đẹp nhưng hơi dơ nên anh bèn lấy khăn lau một cái. Không ngờ một vị thần đèn hiện ra.

(http://vnexpress.net/GL/Cuoi/2006/08/3B9B13A9/)
Thần đèn bảo:
- Anh đã giải thoát cho ta, ta ban cho anh một điều ước.
Suy nghĩ một lúc, anh chàng nói:
- Xin thần cho tôi trở nên thông thái, biết hết mọi chuyện trên đời, từ chuyện phòng the của Paris Hilton cho tới tài sản của Bill Gates...
Thần đèn nói:
- Được, ta sẽ thực hiện ngay.
Ngay lập tức anh ta biến thành thành máy chủ của Google.

kiddj
19-08-2010, 11:00 AM
Chuyện hài vãi ........ :MatCuoi (21):