PDA

View Full Version : Thực Hành Miễn Phí Public LAB Trên HocTrucTuyen.OrgSecurity365
05-09-2010, 03:45 PM
Nhằm hổ trợ cho các bạn yêu thích công nghệ có điều kiện thực hành dễ dàng, nhanh chóng, chúng tôi có xây dựng một số hệ thống Lab thực hành miễn phí. Mời các bạn thực hành trên hệ thống Lab FREE với các Public LAB ID sau đây :- http://www.security365.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=81%3Ailab-public-id&catid=48%3Athc-hanh-online-tren-h-thng-ilab&Itemid=1, Cần hổ trợ (Support) : http://www.hoctructuyen.org/ict/showthread.php?p=1744#post1744