PDA

View Full Version : Net Transport 2.87 Build 480Mr.Won
21-09-2009, 02:58 PM
http://s4u.1280.com//data/screenshots/24/11142_NetTransportMain.gif


http://www.xi-soft.com/downloads/NXSetup_multi.zip


Net Transport thực sự là một trình download mạnh mẽ hỗ trợ nhiều giao thức khác nhau, bao gồm: Web (HTTP/HTTPS), FTP (SSL/SSH), Media Stream (MMS/RSTP/PNM)...
Bằng cách chia nhỏ tập tin cần download thành nhiều phần để tải về, Net Tranport sẽ tăng tốc download lên rất nhiều lần. Nếu muốn bạn còn có thể chia nhỏ tập tin cần download thành 128 phần thông qua việc tinh chỉnh thông số Registry. Ngoài ra chương trình còn hỗ trợ tải nhiều file cùng 1 lúc.
Bên cạnh đó, tính năng hỗ trợ đa proxy (multi-proxy) bao gồm luôn cả SOCK4 và SOCK5 cũng hỗ trợ tối đa việc phân luồng kết nối đến site cần download.