PDA

View Full Version : Utilu IE Collection 1.7.0.4 (tập hợp tất cả phiên bản trình duyệt IE)itvnn59
01-11-2010, 01:34 AM
Utilu IE Collection 1.7.0.4 (tập hợp tất cả phiên bản trình duyệt IE)
- Utilu IE Collection 1.7.0.0: công cụ tập hợp tất cả phiên bản trình duyệt IE, bao gồm: 1.0, 1.5, 2.01, 3.0, 3.01, 3.03, 4.01, 5.01, 5.5, 6.0.2800, 6.0.2900, 7.0, 8.0.6001. Mỗi phiên bản có thể dùng độc lập, tiện lợi cho webmaster thử nghiệm.

Utilu IE Collection contains the following versions of IE:

* Internet Explorer 1.0 (4.40.308)
* Internet Explorer 1.5 (0.1.0.10)
* Internet Explorer 2.01 (2.01.046)
* Internet Explorer 3.0 (3.0.1152)
* Internet Explorer 3.01 (3.01.2723)
* Internet Explorer 3.03 (3.03.2925)
* Internet Explorer 4.01 (4.72.3110.0)
* Internet Explorer 5.01 (5.00.3314.2100)
* Internet Explorer 5.5 (5.51.4807.2300)
* Internet Explorer 6.0 (6.00.2800.1106)
* Internet Explorer 6.0 (6.00.2900.2180)
* Internet Explorer 7.0 (7.00.5730.13)
* Internet Explorer 8.0 (8.00.6001.18702)http://utilu.com/IECollection/img/iecollection_ie100_win40nt.png
Internet Explorer 1.0 (4.40.308) in Windows NT 4.0 Workstationhttp://utilu.com/IECollection/img/iecollection_ie150_win61seven.png
Internet Explorer 1.5 (0.1.0.10) in Windows 7http://utilu.com/IECollection/img/iecollection_ie301_win61seven.png
Internet Explorer 3.01 (3.01.2723) in Windows 7

......................


http://utilu.com/IECollection/img/iecollection_ie600xpsp2_win51xp_acid2.png
Internet Explorer 6.0 (6.00.2900.2180) in Windows XPhttp://utilu.com/IECollection/img/iecollection_ie800_win61seven.png
Internet Explorer 8.0 (8.00.6001.18702) in Windows 7


-------------------------------------
http://img512.imageshack.us/img512/5093/qwqzxtt.png


http://www.fileserve.com/file/RAW3YA5