PDA

View Full Version : Nén và giải nén tập tin trực tuyếnadmin
29-11-2010, 08:22 PM
Điểm tiện lợi của ứng dụng web này đó là cho phép bạn có thể tiến hành nén các tập tin, bổ sung các tập tin vào một tập tin nén hiện có hoặc giải nén tập tin zip ngay từ chính trình duyệt của bạn. Đặc biệt hơn, bạn không cần tiến hành tải lên tập tin để nó xử lý mà chỉ cho nó chạy ở máy tính mình như là một ứng dụng java trong trình duyệt kết hợp với desktop của bạn. Tất cả điều này thực hiện đối với mọi người dùng mà không cần phải đăng ký, gây phiền nhiễu.

Để thực hiện điều này, đầu tiên bạn truy cập vào trang web của ezyZip tại địa chỉ http://www.ezyzip.com/ (http://www.ezyzip.com/) và bắt đầu thực hiện công việc. Bạn có thể nhận được một cảnh báo javascript ban đầu, hãy nhấp vào nút Run để tiếp tục.

Dịch vụ mang lại cho người dùng 2 tính năng chính là ZIP (nén) và UNZIP (giải nén) tương ứng với các lựa chọn mà bạn yêu cầu.

Tiến hành nén một hay nhiều tập tin

Để tiến hành, tại giao diện trang web bạn nhấp vào tab ZIP và sau đó chọn Select Archive File để bắt đầu quá trình nén.

https://lh3.googleusercontent.com/agO8zGanTGMhFbq_lV7lUr953d2OJzkLDlRcum-wfXqhQAk6cTv4WTYdOmFgVx39A6wLZTeNVP2y5EgmOWhu9XBS-CJ5A3lz_xLJPHkDCR01BgKnBg


Lúc này, ở cửa sổ Create Archive bạn chọn một vị trí cho các file nén, nhấp tên file và bấm vào nút Create Archive


https://lh5.googleusercontent.com/4ThD2Tehy0cS693oBFYKUOiAK0xXH9_VUKmhow5nxipBTjhyK0 3W2PqZ9m8UK2ep5Adk2pTKLUEmsP3WxLJU3zCjPauZRZmm5yvY W7LqkUoej65QjQ


Bây giờ, bạn hãy nhấp vào nút Add File(s) để tiến hành thêm danh sách các tập tin muốn xử lý. Cửa sổ hiện ra, bạn chọn bất kỳ tập tin từ đĩa cứng của bạn muốn nén lại và nhấp vào nút Add. Hoặc bạn cũng có thể kéo thả các tập tin vào danh sách Files to Archive để chờ lệnh xử lý.

Khi quá trình thêm các tập tin hoàn tấn, bạn click chuột vào nút ZIP EM! để bắt đầu tiến hành nén tập tin. Sau khi hoàn tất, một tin nhắn xác nhận sẽ hiển thị báo cho bạn biết việc của bạn đã hoàn tất khi thấy nội dung Archiving Completed hiện ra.

Giải nén một tập tin

Để tiến hành giải nén một tập tin, bạn nhấp vào tab UNZIP tại giao diện làm việc và sau đó chọn nút Select ZIP file. Bạn tiến hành duyệt đến bất kỳ một tập tin nén từ đĩa cứng và bạn nhấp vào nút Open để mở nó ra.

https://lh4.googleusercontent.com/7s0mTfWN8MyN78lILYM4mduW6SVGWXwmG5h66Lg-lyrMs3WUCNQW1343L6B3gjb1VKBOwJ_tc8YqdW191mwWEVJFzI C6vMBKL1UEn-LwPtAJBFwyLw
Tại đây, bạn chọn điểm đến thư mục chứa file giải nén sẽ chứa trên máy tính của bạn và click chuột vào nút UNZIP CNTT! để bắt đầu giải nén. Quá trình giải nén hoàn thành chỉ trong vòng vài giây mà thôi. Khi nhận được thông báo có nội dung Unzipping Completed hiện ra nghĩa là việc giải nén của bạn đã hoàn tất.