PDA

View Full Version : Trang web hay về Đông Dượcmorphine
03-12-2010, 09:50 AM
http://thuocdongduoc.vn/

- Cập nhập liên tục những thông tin liên quan Đông Dược
- Một cuốn từ điển điện tử Cây thuốc, vị thuốc và Bài thuốc
- Nơi trao đổi giao dịch các sản phẩm Đông dược
- Tập hợp các thông tin về Bệnh viện, phòng khám, Công ty và sản phẩm liên quan đến Đông Dược
- Nơi trao đổi hỏi đáp các thông tin liên quan Đông Dược
- Thư viên cập nhập các ebook liên quan đến Đông Dược