PDA

View Full Version : Lắp ráp + sửa chữa main laptop tòan tapphuc279
22-12-2010, 06:16 PM
Lắp ráp + sửa chữa main laptop tòan tap
Hôm nay mình xin gửu các bạn bô tài liệu sửa chữa laptop ma mình đã hoc ở trường nghề 8 tháng
dây là bô tài liệu lưu hành nội bộ nhưng hôm nay share cho mọi người vậy
phần 1 :
láp ráp + diện tử cơ bản


http://www.fileserve.com/file/x5Rt5tY
phần 2
sửa pin + bàn phím
phần mềm test pin + ban phím
http://www.fileserve.com/file/TEg7nzs
phẩn 3
sửa chữa main + các bệnh thường gặp
http://www.fileserve.com/file/URx8Xn9