PDA

View Full Version : Thông báo! Thành lập Group Techno-Team~~~Tiểu Bá Vương 1404
05-01-2011, 09:31 PM
Nhân dịp ITVNN đang xảy ra chiến trận giữa: phe Kĩ Thuậ vs phe Quản Lí, là một tướng trong phe Kĩ Thuật em xin có tuyên bố:

TUYÊN BỐ THÀNH LẬP
Techno-Team Group
Đây là một nhóm quy tụ tất thẩy anh em kĩ thuật trong diễn đàn ITVNN tham gia, không những tập trung lực lượng chống địch mà còn cùng nhau chia sẽ kinh nghiệm, bí quyết riêng (chỉ Mem Group).
Nay thông báo cho mọi người rõ!
Địa chỉ group: Techno-Team (http://itvnn.net/group.php?groupid=3)
Mời mọi người tham gia!