PDA

View Full Version : Giáo trình Photoshop Cs8.0 + Bài tập thực hànhduchienan
07-09-2009, 08:27 AM
http://www.3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/23-1/PhotoshopCs8.0.jpgCuốn giáo trình này được trình bày theo cách cơ bản và chi tiết, có bao gồm cả ví dụ. Chúc các bạn thành công!
Giáo trình Photoshop Cs8.0 http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/3-1/download.gif (http://www.3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/23-1/Giao%20trinh%20Photoshop%20CS%20tieng%20Viet.rar)

Bài tập thực hành http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/3-1/download.gif (http://www.3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/23-1/BT_Photoshop.rar)