PDA

View Full Version : Portable Firefox 3.5.3 & 3.0.14 & 3.7a1pre & 3.6a1 en-USngocthachez
30-09-2009, 02:08 AM
http://images1.gamek.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/07/02/043501h9y.jpg

http://www.mozilla.com/img/tignish/firefox/performance-chart.png

Mozilla Firefox - nhanh hơn, an toàn hơn, dễ dàng hơn để sử dụng, trình duyệt Firefox phiên bản mới nhất này đặt ra những tiêu chuẩn mới cho trình duyệt web. Dự án Mozilla Firefox là một thiết kế lại các thành phần trình duyệt của Mozilla, được viết bằng cách sử dụng ngôn ngữ giao diện người dùng XUL và thiết kế để có thể cross-nền tảng. Nó là nhỏ, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng, và cung cấp những lợi ích khác nhau trên các trình duyệt web, chẳng hạn như tabbed duyệt và khả năng chặn các cửa sổ quảng cáo.

Mozilla Firefox 3 là tập trung vào việc nâng cao chất lượng bộ nhớ xử lý, hiệu quả hoạt động, và sự ổn định, cải thiện XUL, và mới thành phần cốt lõi như là ứng dụng dữ liệu được lưu trữ trong SQLite. Firefox 3 được tính dựa trên web Gecko 1,9 vẽ nền tảng, đã được phát triển theo quá khứ cho 34 tháng. Nền tảng mới này bao gồm hơn 15.000 thay đổi để cải thiện hiệu quả hoạt động, sự ổn định, rendering correctness, và mã simplification và tính bền vững. Firefox 3 là được xây dựng trên nền tảng mới này trong một kết quả an toàn hơn, dễ dàng hơn để sử dụng, cá nhân sản phẩm có rất nhiều thêm nữa để cung cấp các trang web và Firefox add-on phát triển.

http://hotfile.com/dl/13795136/e3ab6a2/Firefox_Portable_3.5.3_en-US.paf_mylifes-kt_VN-Zoom.exe.html