PDA

View Full Version : [VietNewBie Group] came backVietNewBie.Net
22-01-2011, 09:11 PM
http://vietnewbie.net

Sau một thời gian dài ngưng hoạt động, [VietNewBie Group] đã quay trở lại với bộ mặt mới hoàn toàn.
Mời các anh em đã từng tham gia [VietNewBie Group] tiếp tục quay trở lại và hoạt động cùng phát triển [VietNewBie Group].
Mời các anh em chưa từng tham gia tới học hỏi để biết thêm nhiều điều mới ;)
Mời anh em exchanger và seller tham gia bán hàng tại [VietNewBie Group] với nhiều thành viên UG ;)