PDA

View Full Version : Giáo Trình Tin Học : Hệ Điều Hành Linux, Unix. Sách tin họchanhkhat
02-10-2009, 05:17 AM
http://img134.imageshack.us/img134/8974/sshot2hw9.png

Chương 1 :Giới thiệu Linux , GNU

Chương 2 : Quản lý tiến trình

Chương 3 : Hệ thống file EXT2, EXT3

Chương 4 : Linux Kernel

Chương 5 : Linux Networking

Chương 6 : Hệ thống tập tin phân tán

Chương 7 : An toàn và bảo mật

Chương 8 : Domain Name System - DNS - Máy chủ quản lý tên miền

sư tầm http://antien.com.vn/forum/images/smilies/rtfm.gif

link download

disk 1
http://rapidshare.com/files/91762580...nux1.part1.rar (http://rapidshare.com/files/91762580/GTHDHLinux1.part1.rar)
http://rapidshare.com/files/91765384...nux1.part2.rar (http://rapidshare.com/files/91765384/GTHDHLinux1.part2.rar)
http://rapidshare.com/files/89588915...nux1.part3.rar (http://rapidshare.com/files/89588915/GTHDHLinux1.part3.rar)
http://rapidshare.com/files/90987956...nux1.part4.rar (http://rapidshare.com/files/90987956/GTHDHLinux1.part4.rar)
http://rapidshare.com/files/91007094...nux1.part5.rar (http://rapidshare.com/files/91007094/GTHDHLinux1.part5.rar)
http://rapidshare.com/files/91151294...nux1.part6.rar (http://rapidshare.com/files/91151294/GTHDHLinux1.part6.rar)
http://rapidshare.com/files/91161649...nux1.part7.rar (http://rapidshare.com/files/91161649/GTHDHLinux1.part7.rar)

disk 2
http://rapidshare.com/files/91969550...nux2.part1.rar (http://rapidshare.com/files/91969550/GTHDHLinux2.part1.rar)
http://rapidshare.com/files/91970327...nux2.part2.rar (http://rapidshare.com/files/91970327/GTHDHLinux2.part2.rar)
http://rapidshare.com/files/91971389...nux2.part3.rar (http://rapidshare.com/files/91971389/GTHDHLinux2.part3.rar)
http://rapidshare.com/files/91842453...nux2.part4.rar (http://rapidshare.com/files/91842453/GTHDHLinux2.part4.rar)
http://rapidshare.com/files/91864537...nux2.part5.rar (http://rapidshare.com/files/91864537/GTHDHLinux2.part5.rar)
http://rapidshare.com/files/91818267...nux2.part6.rar (http://rapidshare.com/files/91818267/GTHDHLinux2.part6.rar)

link rapid này không có acc chắc chết quá:MatCuoi (16):