PDA

View Full Version : Un df6.0phandinhthang
14-02-2011, 12:10 PM
trong một số trờung hợp thi chúng ta bị đánh mất pass đóng băng máy tính của mình,minh xinh góp mot phần mềm có thể gỡ được pass ổ băng máy tính của mình,các ban co thể tải phần mềm có 1 crack hướng dãn tại:http://www.mediafire.com/?ddlxtawdxnf (http://www.mediafire.com/?ddlxtawdxnf),hoặc các bạn co thể vao blog của mình để có bài viết hướng dãn cụ thể:http://phandinhthang.wordpress.com/