PDA

View Full Version : Super Hide IP 3.0.8.2 Thay đổi, ẩn dấu IPkupro111
18-02-2011, 12:59 PM
Phần mềm (http://easyvn.net/download.php?rh=http://easyvn.net/) Super Hide IP cho phép ta thay đổi địa chỉ IP ( Địa chỉ mạng mà ta đang dùng ) sang bất cứ 1 điạ chỉ mạng, hay mà quốc gia nào mà ta thích. Nó hỗ trợ 1 cách rất nhanh gọn, có các giải IP sẵn cho chúng ta có thể lựa chọn. Những bạn ko vào được Facebook cũng có thể dùng phần mềm này để có thể vào Facebook 1 cách nhanh và thuận tiện nhất.


http://bao-anh.com/download-2011/img-2011/img-software/1/super-hide-ip-3-0-8-2.jpg (http://bao-anh.com/download-2011/img-2011/img-software/1/super-hide-ip-3-0-8-2.jpg)
Super Hide IP 3.0.8.2 | Thay đổi, ẩn dấu IP

Tên phần mềm: Super Hide IP 3.0.8.2
Chức năng chính: Thay đổi, ẩn dấu IP
Dung lượng: 4.06 MB

DOWNLOAD:


Super Hide IP 3.0.8.2 (http://letitbit.net/download/54907.5d74bc2c4d8dbb165ef1dc99e431/super-hide-ip-3-0-8-2.zip.html)