PDA

View Full Version : Chuyển từ file .exe sang file .am8prettybear94
21-03-2011, 04:23 PM
Chào mọi người ạ,
Tình hình là em đã làm 1 cái phần mềm trên AutoPlay Media Studio 6.0. Nhưng do sơ suất em đã delete tất cả file design http://www.vn-zoom.com/images/smilies/20.gif Bây giờ chỉ còn lại mỗi file đã buid rồi. Em muốn mở lại file đang design đế design tiếp. Được ko ạ?

tesulakata
26-10-2011, 04:09 AM
Rất khó bạn ah,
nếu như thế thì ta biên dịch lại chương trình của bạn
Nhưng khả năng ko tới 4%
------------------:<