PDA

View Full Version : Mình vừa tìm được trang web down Luận văn, tiểu luận, báo cáo, đồ án…mailinhu23
07-10-2009, 10:20 AM
Mình vừa tìm được trang web: http://khohangtonghop.com (http://khohangtonghop.com/) (kho hàng tổng hợp)có vô số Luận văn, đồ án, báo cáo, tiểu luận về các lĩnh vực:
- Kinh tế, quản trị, tài chính, kế toán, ngân hàng
- Lao động, tiền lương, xuất nhập khẩu
- Triết học, văn hóa, tôn giáo, xã hội học, mỹ học
- Luật, hành chính
- Giáo dục, Tâm lý, ngoại giao
- Điện, điện tử, CNTT, cơ khí
- Hóa, sinh, chế biến thực phẩm, thủy sản
- Giao thông, xây dựng, kiến trúc…..
Bạn nào có nhu cầu thì vào đó mà down nhé…. http://khohangtonghop.com (http://khohangtonghop.com/)