PDA

View Full Version : Nội quy viết bài tại box Giới thiệu website .HTT.itvn
30-03-2011, 10:19 PM
1. Thực hiện đúng nội quy ITVNN . (http://itvnn.net/showthread.php?890-Na-i-quy-dia-n-AE-A-n)
2. Mỗi thành viên chỉ được phép giới thiệu 1 web / forum / blog cá nhân mình không vì mục đích vụ lợi hay thương mại .
3. Chia sẽ website với mục đích học hỏi , trao đổi kinh nghiệm .

CẤM :

1. Viết bài sai nội quy ITVNN (http://itvnn.net/showthread.php?890-Na-i-quy-dia-n-AE-A-n)
2. Giới thiệu web với mục đích quảng cáo , thương mại
3. Một website giới thiệu 2 hay nhiều lần
4. Website vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam ( website để hình ảnh nhạy cảm , liên quan đến chính trị , tôn giáo ... như logo , banner ... )
5. Mở topic có tính chất spam .

Thành viên nào vi phạm điều cấm trên sẽ xử lý theo nội quy của ITVNN .