PDA

View Full Version : Giới thiệu website hỏi đáp về công nghệ thông tinapk
04-04-2011, 10:55 PM
Mình liệt kê một số tính năng mà mình thấy hay trên hệ thống này nhé:
Giá trị của nội dung là do người dùng quyết định, người dùng đánh giá nội dung khi đó người viết nội dung sẽ được điểm.
Mức điểm càng cao, bạn càng có quyền hạn cao trong cộng đồng như một mod.
Bạn có điểm cao khi đó nội dung của bạn thường là nội dung có chất lượng, mình hi vọng sẽ có hỗ trợ với những thành viên này.
Bạn sẽ có những chức danh thông qua điểm đánh giá.
Nội dung được đánh tag cloud và có khả năng đưa ra các nội dung tương tự nhau.
Người dùng dễ dàng tìm kiếm nội dung muốn.
.....
Các bạn vào tham khảo nhé.

http://qa.cuaban.net