PDA

View Full Version : [vBulletin News] Phát hành vBulletin 4.1.3 & các bản patch bảo mậtTiểu Bá Vương 1404
06-04-2011, 12:34 PM
Một đợt cập nhất lớn !

Bù đắp lại việc đẩy lùi cập nhật tính năng cho editor, vB. Solutions đã mạnh tay phát hành một loạt các phiên bản mới, trong đó có phiên bản mới nhất là vBulletin 4.1.3, cùng hàng loạt bản cập bảo mật từ vBulletin 4.0.0 đến 4.1.2. Chi tiết về bản cập nhật bảo mật :

vBulletin Suite :

4.1.2 PL1
4.1.1 PL1
4.1.0 PL3
4.0.8 PL3
4.0.7 PL1
4.0.6 PL1
4.0.5 PL1
4.0.4 PL2
4.0.3 PL2
4.0.2 PL5
4.0.1 PL1
4.0.0 PL2

vBulletin Forum :

4.1.2 PL1
4.1.1 PL1
4.1.0 PL3
4.0.8 PL3
4.0.7 PL1
4.0.6 PL2
4.0.5 PL1
4.0.4 PL2
4.0.3 PL2
4.0.2 PL5
4.0.1 PL1
4.0.0 PL2

Về phiên bản 4.1.3, phiên bản chính thức có mặt cho người dùng trong khi Diễn Đàn chính thức của vB. Solutions lại hoạt động với phiên bản beta 1. Theo thông lệ thì Diễn Đàn này là nơi hoạt động cho các phiên bản vBulletin mới nhất đầu tiên !

Tiểu Bá Vương 1404
06-04-2011, 12:47 PM
Danh sách cập nhật tính năng, sửa lỗi, bổ xung của phiên bản vBulletin 4.1.3.

Thứ nhất : vBulletin3 to vBulletin4 Style Converter.
-Ưu điểm : đây là công cụ giúp convert style từ vBB 3 lên vBB 4.
-Nhược điểm : chỉ convert được trong stylevar.

Thứ hai : Sửa lỗi / Cải thiện.
Danh sách chi tiết các bạn xem tại đây (http://tracker.vbulletin.com/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&jqlQuery=project+%3D+VBIV+AND+fixVersion+%3D+%224. 1.3%22+ORDER+BY+votes+DESC%2C+updated+DESC%2C+prio rity+DESC).
Những phần được sửa lỗi / cải thiện :


- CMS ;
- Lỗi code, tối ưu code ;
- Style ;
- Template ;
- Một số chi tiết khác.

Danh sách thay đổi chi tiết :


- File được thêm :
images/buttons/search_rtl.gif
images/buttons/search_rtl.png
includes/api/3
includes/api/3/api_gotonewpost.php
includes/class_stylevarmap_vb3tovb4.php
install/includes/class_upgrade_413b1.php
install/includes/class_upgrade_413.php

- File sửa đổi :
admincp/cms_admin.php
admincp/cms_content_admin.php
admincp/cms_permissions.php
admincp/modlog.php
admincp/options.php
admincp/phrase.php
admincp/stylevar.php
admincp/tag.php
admincp/user.php
ajax.php
api.php
clientscript/vbulletin_quick_reply.js
clientscript/vbulletin_stylegenerator_rtl.css
clientscript/vbulletin_templatemgr.js
clientscript/vbulletin_userprofile.js
css.php
editpost.php
external.php
images/ads/locator/ad_archive.jpg
images/ads/locator/ad_bloglist.jpg
images/ads/locator/ad_blogshowentry.jpg
images/ads/locator/ad_blogsidebar.jpg
images/ads/locator/ad_board.jpg
images/ads/locator/ad_forum.jpg
images/ads/locator/ad_global.jpg
images/ads/locator/ad_thread.jpg
images/buttons/add_album.png
images/buttons/add-infraction_sm-hover.png
images/buttons/add-infraction_sm.png
images/buttons/collapse_40b_collapsed.png
images/buttons/collapse_40b.png
images/buttons/collapse_collapsed_40b.png
images/buttons/collapse_collapsed.png
images/buttons/collapse.png
images/buttons/deleted_sm-hover.png
images/buttons/deleted_sm.png
images/buttons/edit_40b-hover.png
images/buttons/edit_40b.png
images/buttons/find.png
images/buttons/firstnew-comment.png
images/buttons/firstnew.png
images/buttons/home.png
images/buttons/ip-40b-hover.png
images/buttons/ip-40b.png
images/buttons/lastpost_40b.png
images/buttons/lastpost-left.png
images/buttons/lastpost-right.png
images/buttons/multiquote_40b-hover.png
images/buttons/multiquote_40b.png
images/buttons/multiquote-back_40b.png
images/buttons/multiquote-selected_40b.png
images/buttons/newbtn_left.png
images/buttons/newbtn_middle.png
images/buttons/newbtn_right.png
images/buttons/popupctrl.png
images/buttons/quote_40b-hover.png
images/buttons/quote_40b.png
images/buttons/red-card_sm-hover.png
images/buttons/red-card_sm.png
images/buttons/reply_40b-hover.png
images/buttons/reply_40b.png
images/buttons/report-40b-hover.png
images/buttons/report-40b.png
images/buttons/reputation-40b-hover.png
images/buttons/reputation-40b.png
images/buttons/search.png
images/buttons/sortarrow-asc.png
images/buttons/sortarrow-desc.png
images/buttons/sortasc.png
images/buttons/sortdesc.png
images/buttons/star.png
images/buttons/trans_40b.png
images/buttons/upload_pictures.png
images/buttons/viewpost-left.png
images/buttons/viewpost-right.png
images/buttons/yellow-card_sm.png
images/cms/add_article.png
images/cms/add_comment.png
images/cms/add.png
images/cms/add_section.png
images/cms/add_section_small.png
images/cms/add_small.png
images/cms/apply.png
images/cms/arrow_down.png
images/cms/arrow_up.png
images/cms/categories.png
images/cms/close.png
images/cms/cms-help.png
images/cms/comment.png
images/cms/comment_small.png
images/cms/delete.png
images/cms/delete_small.png
images/cms/edit_small.png
images/cms/help.png
images/cms/hover_arrow-left.png
images/cms/hover_arrow-right.png
images/cms/permission-not-set_small.png
images/cms/permission-set_small.png
images/cms/preview.png
images/cms/promote_small-hover.png
images/cms/promote_small.png
images/cms/read_more-left.png
images/cms/read_more-right.png
images/cms/save.png
images/cms/sections.png
images/cms/tag.png
images/cms/widget-article.png
images/cms/widget-blog.png
images/cms/widget-comment.png
images/cms/widget-forum.png
images/cms/widget-poll.png
images/cms/widget-rss.png
images/editor/attach.png
images/editor/bold.png
images/editor/break.png
images/editor/code.png
images/editor/color.png
images/editor/copy.png
images/editor/createlink.png
images/editor/cut.png
images/editor/email.png
images/editor/html.png
images/editor/image-center.png
images/editor/image-left.png
images/editor/image-none.png
images/editor/image-right.png
images/editor/indent.png
images/editor/insertimage.png
images/editor/insertorderedlist.png
images/editor/insertunorderedlist.png
images/editor/italic.png
images/editor/justifycenter.png
images/editor/justifyleft.png
images/editor/justifyright.png
images/editor/outdent.png
images/editor/pagebreak.png
images/editor/paperclip.png
images/editor/paste.png
images/editor/php.png
images/editor/quote.png
images/editor/redo.png
images/editor/removeformat.png
images/editor/smilie.png
images/editor/spelling.png
images/editor/switchmode.png
images/editor/table-column-delete.png
images/editor/table-column-insert-after.png
images/editor/table-column-insert-before.png
images/editor/table-config.png
images/editor/table-delete.png
images/editor/table.png
images/editor/table-row-delete.png
images/editor/table-row-insert-after.png
images/editor/table-row-insert-before.png
images/editor/text_horizontalrule.png
images/editor/text_subscript.png
images/editor/text_superscript.png
images/editor/underline.png
images/editor/undo.png
images/editor/unlink.png
images/editor/video.png
images/gradients/26px-vertical-dark-alpha.png
images/gradients/50px-tab-gradient-alpha.png
images/gradients/64px-header-gradient-alpha.png
images/gradients/bottom-shadow.png
images/gradients/category-vertical-300-alpha.png
images/gradients/content3image-alpha.png
images/gradients/form-control-gradient-alpha.png
images/gradients/generic_button_hover.png
images/gradients/generic_button.png
images/gradients/gradient-black-down.png
images/gradients/gradient-black-down_sm.png
images/gradients/gradient-grey-down.png
images/gradients/gradient-greytowhite.png
images/gradients/gradient-white-down.png
images/gradients/gradient-white-down-sm.png
images/gradients/gradient-white-down-sm-reversed.png
images/gradients/grey-up.png
images/gradients/selected-tab-gradient-with-top-alpha.png
images/gradients/subheading-gradient-alpha.png
images/gradients/subheading-gradient-inverse-alpha.png
images/help/article_category.png
images/help/article_comments.png
images/help/article_contentpreview.png
images/help/article_drafts.png
images/help/article_edit_hover.png
images/help/article_editor_content.png
images/help/article_editor.png
images/help/article_preview.png
images/help/article_preview_set.png
images/help/article_section.png
images/help/article_tags.png
images/help/article_toolbar.png
images/help/section_contentcolumns.png
images/help/section_displayorder.png
images/help/section_home.png
images/help/section_layout.png
images/help/section_metadata.png
images/help/section_name.png
images/help/section_perpage.png
images/help/section_seourl.png
images/help/section_style.png
images/help/section_toolbar.png
images/icons/icon10.png
images/icons/icon11.png
images/icons/icon12.png
images/icons/icon13.png
images/icons/icon14.png
images/icons/icon1.png
images/icons/icon2.png
images/icons/icon3.png
images/icons/icon4.png
images/icons/icon5.png
images/icons/icon6.png
images/icons/icon7.png
images/icons/icon8.png
images/icons/icon9.png
images/misc/accept.png
images/misc/add.png
images/misc/albumcover.png
images/misc/album_folder_bg.png
images/misc/album_folder_tab.png
images/misc/arrow.png
images/misc/avatar.png
images/misc/avatar-sm.png
images/misc/birthday.png
images/misc/black_downward_arrow.png
images/misc/blog/block_edit.png
images/misc/blog/blogpost_40b-hover.png
images/misc/blog/blogpost_40b.png
images/misc/blog/blog_sidebar_header.png
images/misc/blog/bottom-shadow.png
images/misc/blog/cog.png
images/misc/blog/computer.png
images/misc/blog/draft_small.png
images/misc/blog/edit_generic.png
images/misc/blog/edit.png
images/misc/blog/email_go.png
images/misc/blog/folder_edit.png
images/misc/blog/folder.png
images/misc/blog/gradient-black-down.png
images/misc/blog/group.png
images/misc/blog/key.png
images/misc/blog/moderated.png
images/misc/blog/newcomment.png
images/misc/blog/newspaper_add.png
images/misc/blog/newspaper_delete.png
images/misc/blog/newspaper_post.png
images/misc/blog/newspaper_user.png
images/misc/blog/page_edit.png
images/misc/blog/palette.png
images/misc/blog/pencil_add.png
images/misc/blog/report.png
images/misc/blog/sidebar_edit.png
images/misc/blog/stats.png
images/misc/blog/status_invisible.png
images/misc/blog/status_offline.png
images/misc/blog/status_online.png
images/misc/blog/tag_edit.png
images/misc/blog/top-highlight.png
images/misc/blog/trackback.png
images/misc/blog/user_edit.png
images/misc/blog/user_options.png
images/misc/calendar_popup.png
images/misc/child_forum.png
images/misc/child_icon.png
images/misc/colorpicker_close.png
images/misc/colorpicker_transparent.png
images/misc/comment.png
images/misc/cross.png
images/misc/default-album.png
images/misc/event.png
images/misc/exclamation.png
images/misc/facebook_login_square.png
images/misc/forum_leftcorner.png
images/misc/forum-leftcorner.png
images/misc/forum_rightcorner.png
images/misc/forum_stats.png
images/misc/grey-search.png
images/misc/group-avatar.png
images/misc/issue_assigned.png
images/misc/issue_closed.png
images/misc/issue_petition.png
images/misc/issue_private.png
images/misc/leftcorner-hover.png
images/misc/leftcorner.png
images/misc/left_tab.png
images/misc/legend.png
images/misc/magnifier-10x9.png
images/misc/magnifier.png
images/misc/moderated.png
images/misc/moderated_small.png
images/misc/moderated_sm.png
images/misc/navbit-arrow-left.png
images/misc/navbit-arrow-right.png
images/misc/navbit-home.png
images/misc/pagination.png
images/misc/paperclip.png
images/misc/pencil.png
images/misc/plus.png
images/misc/poll_question_mark.png
images/misc/popupctrl.png
images/misc/quote_icon.png
images/misc/quote-left.png
images/misc/quote-right.png
images/misc/rightcorner-hover.png
images/misc/rightcorner.png
images/misc/right_tab.png
images/misc/rss_40b.png
images/misc/rss.png
images/misc/spam_detected.png
images/misc/star.png
images/misc/subscribed_40b.png
images/misc/subscribed.png
images/misc/tab-collapsed-left.png
images/misc/tab-collapsed.png
images/misc/tab-expanded-left.png
images/misc/tab-expanded.png
images/misc/tag.png
images/misc/tick.png
images/misc/trashcan_small.png
images/misc/trees/minus-off.png
images/misc/trees/minus-on.png
images/misc/trees/plus-off.png
images/misc/trees/plus-on.png
images/misc/userprofile/border_horizontal.png
images/misc/userprofile/border_vertical.png
images/misc/userprofile/customize_icon.png
images/misc/userprofile/paintbucket_icon.png
images/misc/userprofile/theme2.png
images/misc/userprofile/theme3.png
images/misc/userprofile/theme4.png
images/misc/userprofile/theme_icon.png
images/misc/users_online.png
images/misc/vbulletin4_logo_gradient.png
images/misc/vbulletin4_logo.png
images/misc/vbulletin4_logo_solid.png
images/pagination/first-left-black.png
images/pagination/first-left.png
images/pagination/first-right-black.png
images/pagination/first-right.png
images/pagination/last-left-black.png
images/pagination/last-left.png
images/pagination/last-right-black.png
images/pagination/last-right.png
images/pagination/next-left-black.png
images/pagination/next-left.png
images/pagination/next-right-black.png
images/pagination/next-right.png
images/pagination/previous-left-black.png
images/pagination/previous-left.png
images/pagination/previous-right-black.png
images/pagination/previous-right.png
images/rating/rating-15_0.png
images/rating/rating-15_1_left.png
images/rating/rating-15_1.png
images/rating/rating-15_2_left.png
images/rating/rating-15_2.png
images/rating/rating-15_3_left.png
images/rating/rating-15_3.png
images/rating/rating-15_4_left.png
images/rating/rating-15_4.png
images/rating/rating-15_5.png
images/rating/rating-trans-15_0.png
images/rating/rating-trans-15_1.png
images/rating/rating-trans-15_2.png
images/rating/rating-trans-15_3.png
images/rating/rating-trans-15_4.png
images/rating/rating-trans-15_5.png
images/reputation/reputation_balance.png
images/reputation/reputation_highneg.png
images/reputation/reputation_highpos.png
images/reputation/reputation_neg.png
images/reputation/reputation_off.png
images/reputation/reputation_pos.png
images/search_results/search_results_announcement.png
images/search_results/search_results_blog.png
images/search_results/search_results_CMS_comment.png
images/search_results/search_results_CMS.png
images/search_results/search_results_forum.png
images/search_results/search_results_postbit_lastvisit.png
images/search_results/search_results_postbit.png
images/search_results/search_results_socialgroup_discussion.png
images/search_results/search_results_socialgroup_message.png
images/search_results/search_results_socialgroup.png
images/search_results/search_results_visitormessage.png
images/site_icons/account.png
images/site_icons/add-hover.png
images/site_icons/add.png
images/site_icons/article.png
images/site_icons/blog.png
images/site_icons/delete.png
images/site_icons/email.png
images/site_icons/event-alert.png
images/site_icons/forum.png
images/site_icons/homepage.png
images/site_icons/html.png
images/site_icons/ignore.png
images/site_icons/markasread.png
images/site_icons/message.png
images/site_icons/moderation.png
images/site_icons/move.png
images/site_icons/network.png
images/site_icons/note.png
images/site_icons/photo.png
images/site_icons/php.png
images/site_icons/profile.png
images/site_icons/search.png
images/site_icons/settings.png
images/site_icons/subscribe.png
images/site_icons/unsubscribe.png
images/site_icons/x.png
images/smilies/biggrin.png
images/smilies/confused.png
images/smilies/cool.png
images/smilies/eek.png
images/smilies/frown.png
images/smilies/mad.png
images/smilies/redface.png
images/smilies/rolleyes.png
images/smilies/smile.png
images/smilies/tongue.png
images/smilies/wink.png
images/sprites/sprite-gradients.png
images/sprites/sprites01-left.png
images/sprites/sprites02-left.png
images/statusicon/category-16.png
images/statusicon/category_forum_link.png
images/statusicon/category_forum_new.png
images/statusicon/category_forum_old_lock.png
images/statusicon/category_forum_old.png
images/statusicon/forum_link-16.png
images/statusicon/forum_link-48.png
images/statusicon/forum_lock-16.png
images/statusicon/forum_new-16.png
images/statusicon/forum_new-48.png
images/statusicon/forum_new_lock-48.png
images/statusicon/forum_old-16.png
images/statusicon/forum_old-48.png
images/statusicon/forum_old_lock-48.png
images/statusicon/pm_forwarded.png
images/statusicon/pm_new.png
images/statusicon/pm_old.png
images/statusicon/pm_replied.png
images/statusicon/post_new.png
images/statusicon/post_old.png
images/statusicon/project_new-16.png
images/statusicon/subforum_link-48.png
images/statusicon/subforum_link.png
images/statusicon/subforum_new-48.png
images/statusicon/subforum_new.png
images/statusicon/subforum_old-48.png
images/statusicon/subforum_old.png
images/statusicon/thread-16-left.png
images/statusicon/thread-16.png
images/statusicon/thread-16-right.png
images/statusicon/thread-30.png
images/statusicon/thread_closed-30.png
images/statusicon/thread_deleted_30-left.png
images/statusicon/thread_deleted_30.png
images/statusicon/thread_deleted_30-right.png
images/statusicon/thread_dot-16-left.png
images/statusicon/thread_dot-16.png
images/statusicon/thread_dot-16-right.png
images/statusicon/thread_dot-30-left.png
images/statusicon/thread_dot-30-right.png
images/statusicon/thread_dot_hot-30-left.png
images/statusicon/thread_dot_hot-30-right.png
images/statusicon/thread_dot_hot_lock-30-left.png
images/statusicon/thread_dot_hot_lock-30-right.png
images/statusicon/thread_dot_hot_lock_new-30-left.png
images/statusicon/thread_dot_hot_lock_new-30-right.png
images/statusicon/thread_dot_hot_new-30-left.png
images/statusicon/thread_dot_hot_new-30-right.png
images/statusicon/thread_dot_lock-30-left.png
images/statusicon/thread_dot_lock-30-right.png
images/statusicon/thread_dot_lock_new-30-left.png
images/statusicon/thread_dot_lock_new-30-right.png
images/statusicon/thread_dot_new-30-left.png
images/statusicon/thread_dot_new-30-right.png
images/statusicon/thread_hot-16.png
images/statusicon/thread_hot-30.png
images/statusicon/thread_hot_lock-30.png
images/statusicon/thread_hot_lock_new-30.png
images/statusicon/thread_hot_new-16.png
images/statusicon/thread_hot_new-30.png
images/statusicon/thread_lock-16.png
images/statusicon/thread_lock-30.png
images/statusicon/thread_lock_new-30.png
images/statusicon/thread_moved-30.png
images/statusicon/thread_moved_new-30.png
images/statusicon/thread_new-16.png
images/statusicon/thread_new-30.png
images/statusicon/thread_new-48.png
images/statusicon/thread_old-30.png
images/statusicon/thread_old-48.png
images/statusicon/user-invisible.png
images/statusicon/user-offline.png
images/statusicon/user-online.png
images/statusicon/wol_error.png
images/statusicon/wol_lockedout.png
images/statusicon/wol_nopermission.png
images/style_generator/ddarrow.png
images/style_generator/dot1.png
images/style_generator/dot2.png
images/style_generator/dot3.png
images/style_generator/dot4.png
images/style_generator/e.png
images/style_generator/sv_slider_alpha.png
images/style_generator/uibg2.png
images/style_generator/uibg.png
images/style_generator/warning.png
images/style_generator/wheel1.png
images/style_generator/wheel2.png
images/style_generator/wheel3.png
images/style_generator/wheel4.png
images/style_generator/wheel_bkgr.png
includes/adminfunctions.php
includes/adminfunctions_template.php
includes/block/cmsarticles.php
includes/block/sgdiscussions.php
includes/blog_functions_online.php
includes/class_bbcode.php
includes/class_core.php
includes/class_datastore.php
includes/class_dm_attachment.php
includes/class_dm_picturecomment.php
includes/class_dm_user.php
includes/class_facebook.php
includes/class_postbit.php
includes/functions_calendar.php
includes/functions_facebook.php
includes/functions_forumdisplay.php
includes/functions_online.php
includes/functions.php
includes/functions_user.php
includes/init.php
includes/vbulletin_credits.php
includes/xml/cssrollup_vbblog.xml
includes/xml/product-vbblog.xml
includes/xml/product-vbcms.xml
includes/xml/style_generator_sample_dark.xml
includes/xml/style_generator_sample_gray.xml
inlinemod.php
install/includes/class_upgrade_ajax.php
install/includes/class_upgrade.php
install/mysql-schema.php
install/upgrade_language_en.xml
install/vbulletin-adminhelp.xml
install/vbulletin-language.xml
install/vbulletin-mobile-style-blog.xml
install/vbulletin-mobile-style-cms.xml
install/vbulletin-mobile-style.xml
install/vbulletin-settings.xml
install/vbulletin-style.xml
memberlist.php
member.php
modcp/user.php
moderation.php
online.php
packages/vbattach/attach.php
packages/vbcms/collection/content.php
packages/vbcms/collection/layout.php
packages/vbcms/comments.php
packages/vbcms/content/article.php
packages/vbcms/contentmanager.php
packages/vbcms/content/section.php
packages/vbcms/content/staticpage.php
packages/vbcms/controller/content.php
packages/vbcms/controller/list.php
packages/vbcms/permissions.php
packages/vbcms/view/article.php
packages/vbcms/widget/myfriends.php
packages/vbcms/widget/tagcloud.php
packages/vbforum/search/result/visitormessage.php
packages/vbforum/search/type/post.php
profile.php
register.php
vb/cache.php
vb/db/query.php
vb/profilecustomize.php
vb/search/criteria.php
vb/search/resultsview.php
vb/search/searchcontroller/tag.php
vb/view/page.php

- Temp yêu cầu revert :
forumjump

- Một số temp không yêu cầu revert :
album.css
attachment.css
bbcode.css
block_blogentries
block_cmsarticles
block_html
block_newposts
block_sgdiscussions
block_threads
blog.css
blog_entry
blog_entry_deleted
blog_entry_featured
blog_entry_ignore
blog_entry_profile
blog_list_blogs_blog
blog_list_blogs_blog_ignore
blog_rules
calendar.css
calendar_edit
calendar_edit_recurrence
datepicker
editor.css
facebook_likebutton
FAQ
forumbits.css
FORUMDISPLAY
forumdisplay.css
FORUMHOME
header
help_bbcodes
joinrequests.css
lightbox.css
member.css
memberinfo_block_profilefield
memberinfo_block_statistics
memberinfo_customfield_edit
memberinfo_profilefield
memberinfo_profilefield_category
memberlist.css
memberlist_resultsbit
modifyattachmentsbit
modifybuddylist
modifyignorelist
navbar
newattachment
newreply_reviewbit
options.css
pm_receipts
poll.css
popupmenu.css
postbit.css
postbit_legacy
postbit_quickedit
printthreadbit
private.css
private-ie.css
search.css
search_threadbit
sendtofriend
showgroups.css
SHOWTHREAD
showthread.css
sidebar.css
socialgroups.css
socialgroups_manage
socialgroups_overview.css
socialgroups_transfer
stylegenerator.css
threadbit
threadlist.css
usercp.css
vbcms_content_article_page
vbcms_content_phpeval_page
vbcms_content_section_type3
vbcms_content_staticpage_page
vbcms.css
vbcms_page
vbcms_postbit
vbcms_postbit_legacy
vbcms_widget_categorynavcurrent_page
vbcms_widget_categorynav_page
vbcms_widget_tagcloud_config
vbulletin-chrome.css
vbulletin.css
vbulletin-formcontrols.css
widgets.css
yuiupload.css

- Xóa temp :
forumjump_link
forumjump_subforum

hau_ooo
06-04-2011, 12:59 PM
Đợi bản null vậy. Test cái convert styles xem sao.

Tiểu Bá Vương 1404
06-04-2011, 01:05 PM
Đợi bản null vậy. Test cái convert styles xem sao.
Có trong bản beta rồi đó anh, vBB 4.1.3 beta 1.

Riêng em, em chỉ upgrade lên 4.1.2 PL1 thôi, bản 4.1.2 đang chạy ổn định, chờ bản 4.1.4 có editor mới rồi ôm luôn !