PDA

View Full Version : Giới thiệu website TeamVnn.Net-website công nghệ thông tinthienvuong47
08-04-2011, 09:18 PM
Website http://teamvnn.net thành lập năm 1011 với nội dung cung cấp kiến thức về

công nghệ thông tin,tin tức,
tin sản phẩm cũng như phầm mềm được cập nhật thường xuyên.

http://farm3.anhso.net/upload/20110408/20/o/anhso-205943_Snap10.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20110408/20/o/anhso-205944_Snap11.jpg

Đến với TeamVnn.net bạn không chỉ có thể cập nhật kiến thức về máy tính,mạng,
phần mềm cũng như các sản phẩm nổi bật mà còn được trao đổi,giao lưu thông qua diễn đàn:http://teamvnn.net/@forum/

http://farm3.anhso.net/upload/20110408/20/o/anhso-205941_Snap9.jpg