PDA

View Full Version : Share - Code tin tức siêu đẹp bản betavuontinh
10-04-2011, 12:51 AM
Các bạn vào thư mục (Data) chạy file ConnectionString.sql nhá

+ còn nếu up lên host thì dùng file space.bak nhé :MatCuoi (57):

Upload tất cả lên host và sửa lại file Web.config đoạn bôi đỏ nhé .


<add name="ConnectionString" connectionString="Data Source=HDV-PC;Initial Catalog=space;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=sa"
providerName="System.Data.SqlClient" />

+ Code đã Publist hết rồi vì thía các bạn chỉ có thể sửa giao diện để có một style riêng cho mình thôi . Xin lỗi mình share thế thôi còn đừng có bạn nào nói là đã share thì share toàn bộ đừng có Publist.

+ Mình thích share thía nào thì là quyền của mình chớ có nói này nọ , xin cảm ơn :MatCuoi (16):

Download : http://www.mediafire.com/?cnad5idk0hdkmwk

Có lỗi xin liên hệ yahoo : dv_leader or hoandv.88@gmail.com

Phone : 0978227238

Demo : http://beta.congdongmang.vn (http://beta.congdongmang.vn/)
http://sinhviennet.net/Qupload//img/SinhVienNET.NET---congdongmang.vn.jpg

+ Trang quản trị http://domain.xx/Administrator

user : admin
pass : 123123

+ Bạn có thể Rename tên thư mục Administrator để an toàn hơn

Note : Nếu không hiển thị ảnh thì CHMOD thư mục (UserFiles) 777 nhé
Chưa hoàn thành: Phần thống kê, Quản lý quảng cáo, comment .v.v. còn nhiều :MatCuoi (3):

+ Mình upload thiếu 1 PlugIn Jquery khi xem ảnh và xem video như bạn xem ỏ trang demo, liên hệ mail để lấy Plugin đó nhé :MatCuoi (5):

Giới thiệu: Trang quản trị thêm sửa xóa danh mục , thêm sửa xóa video hình ảnh , tin tức.

+ Quản lý phản hồi từ người dùng , cấu hình thay đổi title trang , cấu hình gửi mail , quản lý người dùng .v.v.v