PDA

View Full Version : Help me ! Làm ơn giúp đỡcomeback
11-10-2009, 08:01 PM
Giúp mình với ! Máy laptop ASUS của mình ! Mỗi khi mở My Computer hay thư mục là máy chạy chậm ! Mở Ták Mânger thì explorer.exe chiếm 99% CPU. Quét víu bằng KAV 2009 và Avast mà vẫn không có virus! Cứu với !

hau_ooo
12-10-2009, 07:22 AM
Có thể do bạn để nhiều chương trình khởi động cùng với Win .

master01
12-10-2009, 07:51 AM
có thể do bạn cài nhiều chương trình để ẩn , bạn vào run gõ msconfig xem các chương trinh` khởi động cùng win xem thế nào nhé

hanhkhat
16-10-2009, 06:19 PM
rất ít khi mà tiến trình explorer lại chiếm đến 99% như vậy. Cái này có thể do lỗi gì đó, còn lại có thể là do virus gây ra mà thôi. bạn thử update trình diệt virus rồi quét lại xem, không thì dùng 1 trình antivirus khác như bitdefender để quét chẳng hạn.