PDA

View Full Version : PC Security Tweaker 9.4 - Tùy chỉnh độ bảo mật cho máy tínhaicudung
14-04-2011, 10:56 PM
http://uphinh.truyenky.vn/out.php/i36036_securitytweakersht.gif

PC Security Tweaker là một phần mềm sửa đổi độ bảo mật, bạn có thể dùng nó để chỉnh sửa các máy tính sử dụng hệ điều hành Windows. Phần mềm tương thích với tất cả các phiên bản của Windows và cho phép bạn quản lý các user được phép truy cập vào máy tính của bạn và phân quyền cho họ.
Bạn có thể lựa chọn sửa đổi truy cập tới nhiều chức năng ứng dụng trong Control Panel, bao gồm Display, Network, Passwords, Printers, System, Add/Remove Programs, v.v... Bạn có thể bắt buộc user chỉ được sử dụng một số thư mục hệ thống riêng biệt, cấp cho họ quyền sử dụng những thư mục riêng bên ngòai như Desktop, Start Menu, Favorites, My Documents.
Ngòai ra, với việc sửa đổi này, bạn có thể: tắt những mục được chọn trong Start Menu, khóa và bảo vệ các ổ đĩa trong My Computer, tắt chương trình DOS và command prompt, vô hiệu hóa các phím tắt/mở máy, chế độ DOS thực, chỉnh sửa Registry, taskbar, task manager, và truy cập vào network, ẩn các icon trên màn hình desktop, và nhiều thứ khác nữa.
Bạn có thể đặt password bảo vệ Windows và hạn chế user chỉ chạy được những ứng dụng nhất định. Chỉnh sửa bảo mật có thể được ứng dụng một cách rộng rãi cho tất cả các user hay chỉ với một vài user cụ thể. Phần mềm này còn cho phép bạn sửa đổi Internet Explorer nhằm bảo vệ việc duyệt web. là một phần mềm sửa đổi độ bảo mật, bạn có thể dùng nó để chỉnh sửa các máy tính sử dụng hệ điều hành Windows. Phần mềm tương thích với tất cả các phiên bản của Windows và cho phép bạn quản lý các user được phép truy cập vào máy tính của bạn và phân quyền cho họ.
Security Tools - security tools to password-protect PC
• Bulletproof Public PC - public access PC kiosk
• PC Security Tweaker - tweak to secure Windows PC
• IP Address Shield - hide your IP address
• Internet Trace Destroyer - remove history and tracks
• Encrypt My Information - encrypt files on fly
• Lock My Computer - create a public access PC
• Advanced File Vault - hide & lock your files
• DVD Device Lock - control access to device drives
• Access Controller - lock desktop with password
• File Access Scheduler - control access to files
• File and Folder Privacy - protect your data
• Outlook Express Privacy - protect e-mail messages
Internet Tools - email and Internet tools, SMTP servers and mass mailers
• Best Mass Mailer - mass email tool
• Personal Mail Server Pro - SMTP/POP3 mail server
• Local SMTP Server Pro - use PC as SMTP server
• Email Arrival Notifier - be informed of the new emails
Trading Tools - trading strategy testing software
• Trading Strategy Tester for FOREX - test then invest
Homepage

http://www.pc-safety.com/securitytweaker.html
Size: 1.87 MB
[Download Trial

http://www.mediafire.com/?0ueigkyv5mhaa4p
Pass(nếu có):truyenky.vn
Serials:

34219330543948
31219280523918
30219120513230
31219430533811
32219750573226