PDA

View Full Version : Tội nghiệp thằng cu.Jollibee
13-10-2009, 09:36 AM
Hic, ITVNN chưa tích hợp mod hiển thị link youtube. Mọi người qua đó coi tạm vậy.

http://www.youtube.com/watch?v=DqGYKZ9MbZQ&feature=player_embedded